SOITRON*bot je softvérová platforma, ktorá má schopnosť  komunikovať zrozumiteľným jazykom a vybaviť rutinné požiadavky vašich klientov či zamestnancov. Nielenže dokáže rozumieť tomu, čo od neho človek chce, ale vie si aj vyžiadať potrebné či chýbajúce údaje, nahrať ich do príslušných systémov, odoslať potvrdenia o vybavených požiadavkách, predpripraviť a vytlačiť vyplnené formuláre alebo iné dokumenty na podpis zamestnanca či klienta.

Naša ponuka

SOITRON*MailBot Automatizovaná mailová komunikácia

SOITRON*ChatBot Automatizovaná chatová komunikácia

SOITRON*VoiceBot Automatizovaná telefonická komunikácia - prepis reči to textu (speech to text)

SOITRON*CheckBot Analýza firemného prostredia a identifikácia príležitosti na automatizáciu komunikácie alebo procesov

Benefity

Urýchlenie spracovania
zákazníckych požiadaviek.

Zabezpečenie unifikovaného prístupu
k vybavovaným úlohám.

Zvýšenie zákazníckej spokojnosti.

Odbremenenie zamestnancov
od monotónnych a rutinných úloh.

Vypracovanie kvalitného
a prehľadného reportingu
aktualizovaného v čase.

Kedy je vhodné SOITRON*bot využiť?

 • v existujúcich kontaktných centrách pre úsporu času agentov,
 • v akejkoľvek firemnej komunikácii, keď ju potrebujete rozšíriť o nový komu
  nikačný kanál (MailBot, VoiceBot, ChatBot),
 • na reklamačných oddeleniach pre automatizované spracovanie jednotlivých
  prípadov,
 • v backoffice oddeleniach pre odbúranie komplexných a rutinných úloh,
 • na verejných webových stránkach k informovaniu zákazníkov,
 • na interných firemných help desk oddeleniach, kde urýchlia spracovanie opakujúcich sa požiadaviek zamestnancov,

 • vo firmách, ktoré potrebujú optimalizovať, či automatizovať a zrýchliť vy
  hľadávanie dokumentov, poskytovanie informácií z rôznych systémov atď.
 • pri akýchkoľvek registráciách, ktoré chcete automatizovať (noví zákazníci,
  zamestnanci) pre pohodlnejšie získanie informácii z interných znalostných
  databáz,
 • ako pohodlný a personalizovaný reportingový nástroj.

Ako prebieha celý proces

Identifikujeme príležitosť

Na základe nezáväzného strentnutia a zistení vašich potrieb, nájdeme príležitosti na využitie ChatBota.

1

Analyzujeme komunikaciu

Vyžiadame si vzorky vašej komunikácie a nastavíme sémantickú vrstvu.

2

Navrhneme riešenie

Na základe predošlej analýzy navrhneme možné riešenie.

3

Spustíme komunikáciu

Po implementácii navrhovaného riešenia, spustíme automatickú komunikáciu a vybavovanie požiadaviek.

4

Monitorujeme

Neustále sledujeme prebiehajúcu komunikáciu a v prípade potrieb zapracujeme zmenové požiadavky,

5

Dohodnite si s nami nezáväznú konzultáciu