Automatizácia komunikácie a procesov

KONTAKTUJTE NÁS

ČO MôŽETE AUTOMATIZOVAŤ?

Automatizácia firemných procesov je dnes už nevyhnutnosť, ktorá zlepšuje konkurencieschopnosť firiem, znižuje náklady a zlepšuje zákaznícku skúsenosť. Automatizovať môžete komunikáciu s vašimi zákazníkmi, ako aj internú komunikáciu prebiehajúcu prostredníctvom chatov, emailov či telefónu. Automatizovať je možné aj opakujúce sa činnosti vo firme napr. podávanie žiadostí, riešenie reklamácií, logistické procesy, zálohovanie dát, zbieranie údajov z rôznych systémov a následný reporting či iné.

ROBOTICKÁ PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA

Zaberá vašim kolegom príliš veľa času rutinná administratíva či mnoho často sa opakujúcich “otravných” činností? Potrebujete využiť ich pracovnú kapacitu na kreatívnejšie a dôležitejšie úlohy? Automatizačný nástroj RPA (Robotic Process Automation) môžete využiť na akýkoľvek proces, ktorý sa opakuje a funguje na základe určitých pravidiel. Vďaka tomu sa ho dokáže naučiť vykonávať robot, resp. softvér.

CASE STUDY – Kofola
Na rutinnú prácu “najala“ robota v cloude

IT oddelenie v Kofole trápila administratíva spojená s odchodom zamestnancov. Každý zamestnanec potrebuje k svojej práci inú sadu nástrojov. Pre IT špecialistov išlo o rutinné úkony, čo ešte zvyšovalo pravdepodobnosť, že pri nich dôjde k chybám. Pri spätnej analýze sa ukázalo, že dohromady tieto činnosti ročne “stáli” IT oddelenie 1 mesiac práce. Dosť na to, aby zvážili možnosť investovať do ich automatizácie. Prečítajte si viac v prípadovej štúdii.

Ako sme “zamestnali“ robota
v Soitrone

V Soitrone sme využili pomoc robota na HR oddelení počas procesu nástupu nových zamestnancov. Zámerom bolo, čo najviac urýchliť a zjednodušiť priebeh onboardingu či minimalizovať chybovosť. Zároveň sme chceli odbremeniť od administratívy čo najviac ľudí. Ako to dopadlo? Pozrite si naše video.

Blog – Robot robí človeka menej robotom

Roboty, ktoré vyvíjame u nás v Soitrone, nemajú fyzickú podobu, hovoríme im softvérové roboty. Prakticky akákoľvek firma má potenciál na využívanie softvérových robotov. Ako spoznať, kde? Spomeňte si, či ste počuli kolegu frflať na prácu, ktorá ho nebaví, ale musí ju robiť stále dookola. Ideálna príležitosť pre automatizáciu. 

Prečítajte si, ako sa pozerá na robotov a automatizáciu naša kolegyňa Viktória Lukáčová Bracjunová, ktorá s nimi pracuje každý deň.

RPA VÁM POMôŽE
AUTOMATIZOVAŤ:

  • spracovanie miezd
  • onboarding proces nových zamestnancov
  • spracovávanie pravidelných výpisov napr. z bánk
  • integráciu dát z viacerých nástrojov do jedného
  • proces resetovania hesiel
  • nahrávanie údajov do interných systémov
  • distribúciu dát z jedného nástroja do viacerých
  • riešenie reklamácií
  • logistické procesy
  • a ďalšie

Čo vám RPA prinesie?

1

ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY

Vďaka RPA je systém schopný riešiť úlohy kedykoľvek 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

2

ZNÍŽENIE NÁKLADOV

Zavedenie RPA do procesov znižuje operatívne náklady, šetrí hodiny vykonávanej práce.

3

ZVÝŠENIE EFEKTIVITY ZAMESTNANCOV

Zamestnanci sa nemusia venovať procesom s nízkou pridanou hodnotou, ale môžu sa zamerať na procesy, ktoré si vyžadujú viac pracovnej kreativity.

4

ŠKÁLOVATEĽNOSŤ A EFEKTIVITA

RPA vám pomôže v organizácii lepšie zvládnuť nápor práce či sezónne výkyvy.

5

ZNÍŽENIE CHYBOVOSTI A VARIABILITY

RPA zvyšuje kvalitu sprocesovaných transakcií. Takisto zníži variabilitu procesu na minimum.

6

ZLEPŠENIE ZÁKAZNÍCKEJ SKÚSENOSTI

Zefektívnenie a urýchlenie komunikácie či spracovania požiadaviek, zvyšuje spokojnosť zákazníkov.

Prečo by ste mali zavádzať RPA so Soitronom?

MÁME SKÚSENOSTI

Soitron je IT spoločnosť s viac
ako 27 ročnými skúsenosťami.

VIEME, O ČOM JE SIEŤ

Rozumieme nielen vášmu procesu, ale aj celej IT infraštruktúre, čo značne urýchľuje proces implementácie zložitejších RPA riešení.

IMPLEMENTUJEME ON-PREMISE/SaaS

Vaše RPA riešenie vieme implementovať
tak on-premise, ako aj SaaS.

PONÚKAME MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA

Automatizáciu vieme obohatiť o ďalšie rozšírenia, čím je napr. zavedenie komunikačných botov.

PRACUJEME S TOP TECHNOLÓGIAMI

Sme certifikovanými partnermi top technológií
na RPA – Blueprism a UiPath.

Mohlo by vás zaujímať

Kontaktujte nás