Automatizácia komunikácie a procesov

KONTAKTUJTE NÁS

ROBOTICKÁ PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA (RPA)

Zaberá vašim kolegom príliš veľa času rutinná administratíva či často sa opakujúce “otravné” činností?
Potrebujete využiť ich pracovnú kapacitu na kreatívnejšie a dôležitejšie úlohy?

ZBAVTE SA RUTINY,
NECHAJTE JU NA ROBOTA

Automatizačný nástroj RPA (Robotic Process Automation) môžete využiť na akýkoľvek proces, ktorý sa opakuje a funguje na základe určitých pravidiel. Vďaka tomu sa ho dokáže naučiť vykonávať robot, resp. softvér.

Kde môžete využiť RPA?

FINANCE

Finančné oddelenia patria najčastejšie medzi tie, ktoré musia vykonávať množstvo manuálne a časovo náročnej administratívy. Práve softvéroví roboti im môžu pomôcť, napríklad s bezproblémovou evidenciou faktúr, automatizáciou rôznych reportov, zlepšením platobnej disciplíny klientov či zjednodušením zúčtovania bankových výpisov a pod.

HR

HR oddelenie sprevádza zamestnanca počas celého trvania pracovného pomeru a mnoho jeho aktivít je administratívne zdĺhavých. Robot zvládne urobiť základný skríning životopisov, zabezpečiť všetky potrebné administratívne i technické formality pre nových zamestnancov, spracovať mesačné mzdové výkazy, administratívne zabezpečiť výstupný proces zamestnanca a ešte omnoho viac.

KONTAKTNÉ CENTRÁ

Kontaktné centrá sa neustále snažia zlepšovať zákaznícku skúsenosť. Softvéroví roboti môžu agentom pomôcť nielen počas komunikácie s klientom, kedy môžu slúžiť ako nápoveda či priamo vykonávať požiadavky klienta (napr. zistiť aktuálny stav zásob na sklade), ale aj po skončení hovoru, kedy je potrebné dotiahnuť administratívu (vybaviť objednávky, spustiť požadované procesy atď.).

Kofola na rutinnú prácu “najala“
robota v cloude

IT oddelenie v Kofole trápila administratíva spojená s odchodom zamestnancov. Každý zamestnanec potrebuje k svojej práci inú sadu nástrojov. Pre IT špecialistov išlo o rutinné úkony, čo ešte zvyšovalo pravdepodobnosť, že pri nich dôjde k chybám. Pri spätnej analýze sa ukázalo, že dohromady tieto činnosti ročne “stáli” IT oddelenie 1 mesiac práce. Dosť na to, aby zvážili možnosť investovať do ich automatizácie. Prečítajte si viac v prípadovej štúdii.

Ako sme “zamestnali“
robota v Soitrone

V Soitrone sme využili pomoc robota na HR oddelení počas procesu nástupu nových zamestnancov. Zámerom bolo, čo najviac urýchliť a zjednodušiť priebeh onboardingu či minimalizovať chybovosť. Zároveň sme chceli odbremeniť od administratívy čo najviac ľudí. Ako to dopadlo? Pozrite si naše video.

Čo vám RPA prinesie?

ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY

Vďaka RPA je systém schopný riešiť úlohy kedykoľvek 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

ZNÍŽENIE NÁKLADOV

Zavedenie RPA do procesov znižuje operatívne náklady, šetrí hodiny vykonávanej práce.

ZVÝŠENIE EFEKTIVITY ZAMESTNANCOV

Zamestnanci sa nemusia venovať procesom s nízkou pridanou hodnotou, ale môžu sa zamerať na procesy, ktoré si vyžadujú viac pracovnej kreativity.

ŠKÁLOVATEĽNOSŤ A EFEKTIVITA

RPA vám pomôže v organizácii lepšie zvládnuť nápor práce či sezónne výkyvy.

ZNÍŽENIE CHYBOVOSTI A VARIABILITY

RPA zvyšuje kvalitu sprocesovaných transakcií. Takisto zníži variabilitu procesu na minimum.

ZLEPŠENIE ZÁKAZNÍCKEJ SKÚSENOSTI

Zefektívnenie a urýchlenie komunikácie či spracovania požiadaviek, zvyšuje spokojnosť zákazníkov.

KEDY RIEŠIŤ RPA AKO SLUŽBU (AS A SERVICE) ?

Ak ste sa už rozhodli pre robotickú automatizáciu firemných procesov, prichádza otázka, či inštalácia prebehne on-premise alebo as a service (aaS). Pri službovom modeli (as a service) sa nami vytvorený robot vzdialene pripája do vášho firemného prostredia v špecifikovaných časových oknách. Spracuje vami určené kroky priamo vo vašom prostredí a po ich vykonaní sa opäť odpojí. Nemusíte mať preto o bezpečnosť žiadne obavy. Takisto sa nemusíte starať o licencie a technické zabezpečenie celého procesu. Kedy ste teda vhodný kandidát na RPA aaS?

1

Nemáte rozsiahle IT oddelenie.

2

Nemôžete sa venovať správe procesu z kapacitných dôvodov.

3

Chcete nechať riadenie automatizácie na odborníkov a venovať sa svojmu biznisu.

4

Proces, ktorý sa bude automatizovať nevyžaduje prevádzku 24/7.

Mohlo by vás zaujímať

Powered by:

Kontaktujte nás