Robotická Procesná Automatizácia

KONTAKTUJTE NÁS

Zaberá vašim kolegom príliš veľa času rutinná administratíva či mnoho často sa opakujúcich “otravných” činností? Potrebujete využiť ich pracovnú kapacitu na kreatívnejšie a dôležitejšie úlohy? Automatizačný nástroj RPA (Robotic Process Automation) môžete využiť na akýkoľvek proces, ktorý sa opakuje a funguje na základe určitých pravidiel. Vďaka tomu sa ho dokáže naučiť vykonávať robot, resp. softvér.

Ako sme “zamestnali“ robota

V Soitrone sme využili pomoc robota na HR oddelení počas procesu nástupu nových zamestnancov. Zámerom bolo, čo najviac urýchliť a zjednodušiť priebeh onboardingu či minimalizovať chybovosť. Zároveň sme chceli odbremeniť od administratívy čo najviac ľudí. Ako to dopadlo? Pozrite si naše video.

Case Study

Do Soitronu nastupuje v priemere 24 zamestnancov za mesiac. Onboarding mesačne zaberie 12 hodín práce, ktorú vynaloží 5 ľudí zo 4 oddelení na to, aby mal nový zamestnanec nachystané všetko potrebné ku dňu nástupu. Tento zdĺahvý proces sme sa rozhodli zmeniť. Posvietili sme si na onboarding proces a otestovali RPA na vlastnej koži.

Prečítajte si viac v prípadovej štúdii.

RPA VÁM POMôŽE
AUTOMATIZOVAŤ:

  • spracovanie miezd
  • onboarding proces nových zamestnancov
  • spracovávanie pravidelných výpisov napr. z bánk
  • integráciu dát z viacerých nástrojov do jedného
  • proces resetovania hesiel
  • nahrávanie údajov do interných systémov
  • distribúciu dát z jedného nástroja do viacerých
  • riešenie reklamácií
  • logistické procesy
  • a ďalšie

Čo vám RPA prinesie?

1

ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY

RPA v spoločnosti výrazne zrýchli procesy a umožní zvýšiť objem vykonávaných prác.

2

ZNÍŽENIE NÁKLADOV

Zavedenie RPA do procesov znižuje operatívne náklady.

3

ZEFETKTÍVNENIE PROCESOV S NÍZKOU PRIDANOU HODNOTOU

Zamestnanci sa môžu venovať procesom, ktoré si vyžadujú viac pracovnej kreativity.

4

LEPŠIE PLÁNOVANIE

Jednotlivé kroky v spoločnosti sú vďaka RPA plánovateľné, predvídateľné a spoľahlivé.

5

ŠKÁLOVATEĽNOSŤ A EFEKTIVITA

RPA vám pomôže v organizácii lepšie zvládnuť nápor práce či sezónne výkyvy.

Prečo by ste mali zavádzať RPA so Soitronom?

MÁME SKÚSENOSTI

Soitron je IT spoločnosť s viac
ako 27 ročnými skúsenosťami.

VIEME, O ČOM JE SIEŤ

Rozumieme nielen vášmu procesu, ale aj celej IT infraštruktúre, čo značne urýchľuje proces implementácie zložitejších RPA riešení.

IMPLEMENTUJEME ON-PREMISE/SaaS

Vaše RPA riešenie vieme implementovať
tak on-premise, ako aj SaaS.

PONÚKAME MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA

Automatizáciu vieme obohatiť o ďalšie rozšírenia, čím je napr. zavedenie komunikačných botov.

PRACUJEME S TOP TECHNOLÓGIAMI

Sme certifikovanými partnermi top technológií
na RPA – Blueprism a UiPath.

Kontaktujte nás