Robotic Process Automation

KONTAKTUJTE NÁS

RPA  – robotická procesná automatizácia (Robotic Process Automation), je automatizačný nástroj, ktorý vám pomôže odbremeniť zamestnacov od rutinných a často sa opakujúcih činností. Zamestnanci môžu tak pracovať na kreatívnejších a biznis kritickejších úlohách. RPA je totiž neúnavný automatizačný nástroj dostupný 24/7, ktorý nepodlieha ľuským faktorom.

Čo vám RPA prinesie?

ZNÍŽENIE NÁKLADOV Zavedenie RPA do procesov znižuje operatívne náklady.

ZEFETKTÍVNENIE PROCESOV S NÍZKOU PRIDANOU HODNOTOU Zamestnanci sa môžu venovať procesom, ktoré si vyžadujú viac pracovnej kreativity.

ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY Zavedenie RPA v spoločnosti výrazne zrýchli procesy a umožní zvýšiť objem vykonávaných prác.

ZABEZPEČENIE PRESNOSTI A KONZISTENTNOSTI PROCESOV Jednotlivé kroky v spoločnosti sú vďaka RPA plánovateľné, predvídateľné a spoľahlivé.

ZABEZPEČENIE LEPŠEJ ŠKÁLOVATEĽNOSTI A EFEKTIVITY RPA vám pomôže v organizácii lepšie zvládnuť nápor práce či sezónne výkyvy.

Prečo by ste mali zavádzať RPA so Soitronom?

MÁME SKÚSENOSTI

Soitron je IT spoločnosť s viac ako 27 ročnými skúsenosťami.

1

PRACUJEME S TOP TECHNOLÓGIAMI

Sme certifikovanými partnermi top technológií na RPA - Blueprism a UiPath

2

IMPLEMENTUJEME ON-PREMISE/SaaS

Vaše RPA riešenie vieme implementovať tak on-premise, ako aj SaaS.

3

VIEME O ČOM JE SIEŤ

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v IT, rozumieme nielen vášmu procesu, ale aj celej IT infraštruktúre, čo značne urýchľuje proces implementácie zložitejších RPA riešení.

4

PONÚKAME MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA

Vášu automatizáciu vieme obohatiť nielen o RPA nástroje, ale aj komunikačných botov, ktorí si chýbajúce, alebo chybné údaje dokážu vyžiadať a následne pomocou automatizačných nástrojov spracovať.

5

Ako vám vieme v Soitrone pomôcť?

1

Identifikujeme príležitosť vo vašej spoločnosti

2

Zmapujeme vaše interné procesy

3

Navrhneme vám riešenie

4

Po schválení navrhnutého riešenia sa púšťame do produkcie vývoja

5

Navrhované riešenie otestujeme v testovacom prostredí

6

Prevedieme bota do produkcie

7

Zabezpečíme postimplementačnú podporu

8

Nasadené riešenie optimalizujeme a podporujeme

Kde môžete RPA použiť?

Máte veľa excelovských tabuliek, ktoré pravidelne manuálne plníte dátami? Potrebujete automatizovať spracovanie miezd, onboarding proces nových zamestnancov, automatizovať helpdesk, resetovať heslá, spracovať pravidelné výpisov / údaje z bánk, integrovať dáta z viacerých nástrojov, do jedného, alebo naopak, distribuovať dáta z jedného nástroja do viacerých, nahrávať údaje z faktúr, či objednávok do rôznych interných systémov, sledovať reporty atď. V tom prípade by ste určite mali uvažovať nad RPA, budeme radi, keď sa rozhodnete pre nezáväznú konzultáciu s našimi Soitron odborníkmi.

Kontaktujte nás