ROBOTIZÁCIA A AUTOMATIZÁCIA PROCESOV

KONTAKTUJTE NÁS

Automatizácia firemných procesov je dnes už nevyhnutnosť, ktorá zlepšuje konkurencieschopnosť firiem, znižuje náklady a zlepšuje zákaznícku skúsenosť.

Čo môžete automatizovať?

Automatizovať môžete emailovú komunikáciu, podávanie žiadostí, riešenie reklamácií, logistické procesy, zálohovanie dát, zbieranie údajov z rôznych systémov a následný reporting či iné.

Jednou z najväčších výhod automatizácie je fakt, že nezasahuje do existujúcej firemnej infraštruktúry, čím sa značne znižuje čas implementácie v porovnaní s inými riešeniami.

Benefity

OPTIMALIZÁCIA PERSONÁLNYCH NÁKLADOV Vďaka robotizácii dochádza k optimalizácii pracovných miest a k vytvoreniu priestoru na riešenie sofitstikovanejších úloh.

ZLEPŠENIE ZÁKAZNÍCKEJ SKÚSENOSTI Zefektívnenie a urýchlenie komunikácie, ako aj urýchlenie spracovania požiadaviek, zvyšuje spokojnosť zákazníkov.

ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI Implementáciou nástrojov automatizácie sa zlepšujú a zefektívňujú firemné procesy.

AGILITA A ŠKÁLOVATEĽNOSŤ Automatizácia procesov prebieha rýchlo bez nákladnej integrácie, alebo redizajnu existujúcej IT infraštruktúry a procesov.

ZNÍŽENIE CHYBOVOSTI Automatizácia vedie k zníženiu chybovosti a zabezpečuje rovnaké spracovanie identických zadaní prostredníctvom unifikovaných postupov.

NEPRETRŽITÁ PREVÁDZKA Vďaka automatizácii je váš systém schopný riešiť úlohy kedykoľvek 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Ako prebieha celý proces

1.

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Možno už viete, čo chcete automatizovať, ale neviete ako. Možno máte stanovené KPI’s a tušíte, že práve automatizácia by vám mohla pomôcť. Dohodnite si s nami konzultáciu, na základe ktorej identifikujeme príležitosti pre automatizáciu a načrtneme vám možné riešenia.

2.

PROOF OF CONCEPT

Ak sa vám páčil náš počiatočný náčrt riešenia i odhad možných nákladov, môžeme sa pustiť do podrobnej analýzy vašich procesov na základe ktorej pre vás pripravíme Proof of Concept (PoC).

3.

AUTOMATIZÁCIA IDENTIFIKOVANÝCH ÚLOH A PROCESOV

Po schválení PoC navrhované riešenie implementujeme do reálnej prevádzky. Keďže sa podieľame na vašich úspechoch, je v našom záujme, aby implementované riešenie fungovalo čo najefektívnejšie.

4.

POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA

Zmenil sa proces vo vašej organizácii? Pribudli vám ďalšie systémy, kroky, ktoré potrebujete doplniť do procesu? Soitron vám v týchto prípadoch poskytuje postimplementačnú podporu a aktualizáciu nami navrhovanej automatizácie, rovnako ako monitorovanie priebehu celého procesu.

Naša ponuka

Automatizácia komunikácie (Email / Chat Bot)

Email alebo Chat Bot dokáže vďaka sémantickej analýze zaslaného textu identifikovať obsah správy a na základe predvolenej logiky naň príslušne odpovedať. Vďaka sémantickej vrstve vie tento druh botov rozpoznávať nielen kľúčové slová a ich synonymá, ale aj kontext správy či mailu.

Automatizácia spracovania požiadaviek

Akékoľvek spracovanie žiadostí či formulárov, ktoré môžeme klasifikovať ako rutinnú činnosť, vyrieši automatizačný bot za vás. Okrem identifikovania obsahu požiadavky dokáže „Task Bot „ s užívateľom komunikovať, vyžiadať si chýbajúce údaje, odpovedať mu a všetky požiadavky zapracovať do potrebných systémov. Okrem optimalizácie nákladov zvyšuje zákaznícku spokojnosť, urýchľuje spracovanie požiadaviek a eliminuje chybovosť spôsobenú ľudským faktorom.

Automatizácia reportingu

Vďaka integrácii tzv. reportingových botov viete získať z existujúcich firemných systémov potrebné dáta v reálnom čase a v požadovanej štruktúre. Výhodou botov je ich univerzálnosť a schopnosť čítať dáta z rôznych zdrojov. Bot vám umožňuje prispôsobovať reporty koncovým užívateľom podľa ich potrieb a v prípade nezhôd im posielať upozornenia.

Ak máte záujem o iný druh automatizácie, ktorý neuvádzame v našej ponuke, pošlite nám vašu predstavu.
Radi sa s vami stretneme na nezáväznej konzultácii.

Kontaktujte nás