AUTOMATIZÁCIA KOMUNIKÁCIE A PROCESOV

KONTAKTUJTE NÁS

Automatizácia firemných procesov je dnes už nevyhnutnosť, ktorá zlepšuje konkurencieschopnosť firiem, znižuje náklady a zlepšuje zákaznícku skúsenosť.

Čo môžete automatizovať?

Automatizovať môžete komunikáciu s vašimi zákazníkmi, ako aj internú komunikáciu prebiehajúcu prostredníctvom chatov, emailov či telefónu.  Automatizovať je možné aj následné procesy vyvstávajúce z tejto komunikácie, ako napríklad spracovanie žiadostí, zmeny údajov alebo verifikácie v systémoch.

Automatizovať je možné opakujúce sa činnosti vo firme napr. podávanie žiadostí, riešenie reklamácií, logistické procesy, zálohovanie dát, zbieranie údajov z rôznych systémov a následný reporting či iné.

Benefity

OPTIMALIZÁCIA PERSONÁLNYCH NÁKLADOV Vďaka robotizácii dochádza k optimalizácii pracovných miest a k vytvoreniu priestoru na riešenie sofitstikovanejších úloh.

ZLEPŠENIE ZÁKAZNÍCKEJ SKÚSENOSTI Zefektívnenie a urýchlenie komunikácie, ako aj urýchlenie spracovania požiadaviek, zvyšuje spokojnosť zákazníkov.

ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI Implementáciou nástrojov automatizácie sa zlepšujú a zefektívňujú firemné procesy.

AGILITA A ŠKÁLOVATEĽNOSŤ Automatizácia procesov prebieha rýchlo bez nákladnej integrácie, alebo redizajnu existujúcej IT infraštruktúry a procesov.

ZNÍŽENIE CHYBOVOSTI Automatizácia vedie k zníženiu chybovosti a zabezpečuje rovnaké spracovanie identických zadaní prostredníctvom unifikovaných postupov.

NEPRETRŽITÁ PREVÁDZKA Vďaka automatizácii je váš systém schopný riešiť úlohy kedykoľvek 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

RÝCHLA IMPLEMENTÁCIA Jednou z najväčších výhod našho riešenia je fakt, že nezasahuje do existujúcej firemnej infraštruktúry, čím sa značne znižuje čas implementácie.

POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA Soitron vám ponúka postimplementačnú podporu pri zmene vašich firemných procesov tak, aby ste vždy vedeli využiť všetky výhody automatizácie.

DOSTUPNOSŤ LOKÁLNYCH JAZYKOV Naše riešenia podporujú jazyky lokálnych krajin, čím sa odburáva zdĺhava tvorba jazykových slovníkov.

Naša ponuka

Automatizácia komunikácie (Email, Chat, Hovor)

Získajte všetky benefity, ktoré vám automatizácia komunikácie môže priniesť. Automatizujte všetku komunikáciu, ktorá sa dá charakterizovať ako rutinná, opakujúca sa a nezáživná a to bez ohľadu na to, či je vo forme chatu, e-mailu, alebo hovoru. Náš SOITRON*bot dokáže prostredníctvom sémantickej analýzy a Natural Language Processing technológii zo zaslaného či prepísaného textu identifikovať obsah správy a na základe predvolenej logiky naň príslušne odpovedať a to bez ohľadu na to akými kanálmi komunikujete.

Viac o SOITRON*botoch

Automatizácia spracovania požiadaviek

Akékoľvek interné procesy , ktoré je možné  klasifikovať ako rutinnú činnosť, vyrieši náš SOITRON*bot za vás. Okrem identifikovania obsahu požiadavky dokáže  s užívateľom komunikovať, vyžiadať si chýbajúce údaje, odpovedať mu a všetky požiadavky zapracovať do potrebných systémov. Okrem optimalizácie nákladov zvyšuje zákaznícku spokojnosť, urýchľuje spracovanie požiadaviek a eliminuje chybovosť spôsobenú ľudským faktorom.

Viac o RPA

Automatizácia reportingu

Potrebujete získať z existujúcich firemných systémov dáta v reálnom čase a v požadovanej štruktúre? Implementujte do vašej siete bota, ktorý sa postará o váš prehľadný reporting. Výhodou našich botov je ich univerzálnosť a schopnosť čítať dáta z rôznych zdrojov. Bot umožňuje prispôsobovať reporty koncovým užívateľom podľa ich potrieb a v prípade nezhôd im posielať notifikácie.

Ak máte záujem o iný druh automatizácie, ktorý neuvádzame v našej ponuke, pošlite nám vašu predstavu.
Radi sa s vami stretneme na nezáväznej konzultácii.

Ako prebieha celý proces

1.

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Možno už viete, čo chcete automatizovať, ale neviete ako. Možno máte stanovené KPI’s a tušíte, že práve automatizácia by vám mohla pomôcť. Dohodnite si s nami konzultáciu, na základe ktorej identifikujeme príležitosti pre automatizáciu a načrtneme vám možné riešenia.

2.

PROOF OF CONCEPT

Ak sa vám páčil náš počiatočný náčrt riešenia i odhad možných nákladov, môžeme sa pustiť do podrobnej analýzy vašich procesov na základe ktorej pre vás pripravíme Proof of Concept (PoC).

3.

AUTOMATIZÁCIA IDENTIFIKOVANÝCH ÚLOH A PROCESOV

Po schválení PoC navrhované riešenie implementujeme do reálnej prevádzky. Keďže sa podieľame na vašich úspechoch, je v našom záujme, aby implementované riešenie fungovalo čo najefektívnejšie.

4.

POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA

Zmenil sa proces vo vašej organizácii? Pribudli vám ďalšie systémy, kroky, ktoré potrebujete doplniť do procesu? Soitron vám v týchto prípadoch poskytuje postimplementačnú podporu a aktualizáciu nami navrhovanej automatizácie, rovnako ako monitorovanie priebehu celého procesu.

Mohlo by vás zaujímať

Kontaktujte nás