Technológie napredujú rýchlym tempom. Dnes ponúkame svojim klientom viac ako len tradičné sieťové riešenia. Budúcnosť patrí mobilite, lokalizačným službám, softvérovo definovaným sieťam a analytike. Téma IoT zmenila spôsob ako sa pozerať na IT, preto v posledných rokoch dochádza k prepojeniu technológií s priemyslom. V súčasnosti už každá firma, banka či nemocnica potrebuje mať WiFi. Keďže vďaka WiFi vieme spojiť všetko so všetkým a všade, čoraz dôležitejšou sa stáva problematika bezpečnosti, príp. riadených prístupov do siete. WiFi dnes už nie je len prenosové médium, ale prináša aj pridanú hodnotu pre biznis v podobe širokej škály dátovej analytiky. Nastupuje nová éra technológií, kedy IT priamo pomáha vášmu biznisu pri napĺňaní firemných cieľov. Nepremeškajte tento okamih a buďte jeho súčasťou!

Naša ponuka

Softvérom definované siete

IT technológie sú prítomné v organizáciách v každom procese. Komplexita komunikačných systémov narastá, zvyšuje sa aj dynamika zmien infraštruktúry. Odpoveďou na to je softvérom definovaná sieť (SDx). Podstatou je oddelenie riadenia siete od toku dát, ako aj oddelenie sieťovej funkcionality od hardvéru. Toto nám umožňuje evolučný skok od konfigurácie pravidiel pre jednotlivé zariadenia k definovaniu pravidiel a ich následné uplatnenie z jedného miesta (orchestrátora). V kombinácii so správnym definovaním bezpečnostných pravidiel dokážeme budovať prehľadné a jednoducho prevádzkovateľné riešenia v komplexnom prostredí enterprise zákazníkov.

Mobilita

Éra bezdrôtovej komunikácie cez WiFi je v plnom prúde. Požiadavky na mobilitu užívateľov, dostupnosť dát, či zdieľanie informácií sa stali bežnými. Ďalšie pokročilé služby a pridaná hodnota sa ukrývajú v možnostiach lokalizácie, zbere dát, ich vyhodnocovaní a marketingovom využití. S výhodami, ktoré prináša používanie WiFi komunikácie, však prichádzajú aj výzvy spojené s bezpečnosťou, implementáciou a správou zariadení a dotknutej infraštruktúry.

Riešenia pre priemysel

Priemyselné systémy už dávno nie sú oddelené ostrovy. Naopak, s érou lacných snímačov prišla možnosť generovať dáta v každom kroku výrobného procesu. S pomocou ich analýzy vieme urobiť výrobný proces úspornejší, efektívnejší a bezpečnejší. Ale na to, aby sme mohli túto silu využívať, musíme dáta prenášať, ukladať, chrániť a spracovávať. To je presne to, čomu rozumieme. Vieme, že pre priemysel musíme nájsť riešenia a zariadenia, ktoré sú ešte odolnejšie, robustnejšie a často s podporou špecifických priemyselných protokolov. Proste tvorivé, tak ako ľudia, pre ktorých ich pripravujeme.

 

Sieťová aj aplikačná bezpečnosť

Aplikačná bezpečnosť ponúka ochranu web aplikáciám a výrazne pomáha ochrániť citlivé dáta pred ic