Technológie napredujú rýchlym tempom. Dnes ponúkame svojim klientom viac ako len tradičné sieťové riešenia. Budúcnosť patrí mobilite, lokalizačným službám, softvérovo definovaným sieťam a analytike. Téma IoT zmenila spôsob ako sa pozerať na IT, preto v posledných rokoch dochádza k prepojeniu technológií s priemyslom. V súčasnosti už každá firma, banka či nemocnica potrebuje mať WiFi. Keďže vďaka WiFi vieme spojiť všetko so všetkým a všade, čoraz dôležitejšou sa stáva problematika bezpečnosti, príp. riadených prístupov do siete. WiFi dnes už nie je len prenosové médium, ale prináša aj pridanú hodnotu pre biznis v podobe širokej škály dátovej analytiky. Nastupuje nová éra technológií, kedy IT priamo pomáha vášmu biznisu pri napĺňaní firemných cieľov. Nepremeškajte tento okamih a buďte jeho súčasťou!

Naša ponuka

Softvérom definované siete

IT technológie sú prítomné v organizáciách v každom procese. Komplexita komunikačných systémov narastá, zvyšuje sa aj dynamika zmien infraštruktúry. Odpoveďou na to je softvérom definovaná sieť (SDx). Podstatou je oddelenie riadenia siete od toku dát, ako aj oddelenie sieťovej funkcionality od hardvéru. Toto nám umožňuje evolučný skok od konfigurácie pravidiel pre jednotlivé zariadenia k definovaniu pravidiel a ich následné uplatnenie z jedného miesta (orchestrátora). V kombinácii so správnym definovaním bezpečnostných pravidiel dokážeme budovať prehľadné a jednoducho prevádzkovateľné riešenia v komplexnom prostredí enterprise zákazníkov.

Mobilita

Éra bezdrôtovej komunikácie cez WiFi je v plnom prúde. Požiadavky na mobilitu užívateľov, dostupnosť dát, či zdieľanie informácií sa stali bežnými. Ďalšie pokročilé služby a pridaná hodnota sa ukrývajú v možnostiach lokalizácie, zbere dát, ich vyhodnocovaní a marketingovom využití. S výhodami, ktoré prináša používanie WiFi komunikácie, však prichádzajú aj výzvy spojené s bezpečnosťou, implementáciou a správou zariadení a dotknutej infraštruktúry.

Riešenia pre priemysel

Priemyselné systémy už dávno nie sú oddelené ostrovy. Naopak, s érou lacných snímačov prišla možnosť generovať dáta v každom kroku výrobného procesu. S pomocou ich analýzy vieme urobiť výrobný proces úspornejší, efektívnejší a bezpečnejší. Ale na to, aby sme mohli túto silu využívať, musíme dáta prenášať, ukladať, chrániť a spracovávať. To je presne to, čomu rozumieme. Vieme, že pre priemysel musíme nájsť riešenia a zariadenia, ktoré sú ešte odolnejšie, robustnejšie a často s podporou špecifických priemyselných protokolov. Proste tvorivé, tak ako ľudia, pre ktorých ich pripravujeme.

 

Sieťová aj aplikačná bezpečnosť

Aplikačná bezpečnosť ponúka ochranu web aplikáciám a výrazne pomáha ochrániť citlivé dáta pred ich stratou alebo poškodením. Riadenie a kontrola prístupov k sieti na základe širšieho kontextu prispieva k minimalizácii potenciálnych hrozieb zneužitia siete a poskytuje konzistentný a bezpečný prístup pre koncových užívateľov, či už ide o káblové, bezdrôtové alebo VPN pripojenie do siete.

Viac o bezpečnostných riešeniach

Manažment, monitoring, auditing

Komplexnosť komunikačnej infraštruktúry v čoraz väčšej miere vytvára potrebu inventarizačných a auditovacích nástrojov či inteligentného sieťového manažmentu s prvkami automatizácie a analytiky. Dôležitým faktorom pri výbere riešenia je prehľadnosť a jednoduchosť správy, nastavovania a riešenia problémov. Samozrejmosťou je centralizovaná forma manažmentu, rešpektujúca rôzne typy zariadení a ich vzájomné väzby.

Kabelážne systémy

Potrebujete slaboprúdové siete „ušité“ na konkrétnu technológiu, ako je kamerový a zabezpečovací systém, požiarny rozhlas, ozvučenie, televízia či projekcia? Alebo skôr sieť nízkeho napätia s potrebným inžiniersko-technickým zabezpečením? Pri stavbách poriešime kompletné pripojenie objektov vrátane osvetlenia, chladenia a vzduchotechniky. Samozrejme, vrátane zabezpečenia proti výpadkom na požadovaný stupeň ochrany. Nechajte návrh a inštaláciu štruktúrovaných kabelážnych systémov na nás. Postavíme ich na renomovaných značkách, budú spĺňať prenosové potreby a garantovať aplikácie budúcich protokolov.

Prečo Soitron?

  • Sme silným hráčom na trhu IT technológií s bohatou takmer 30-ročnou históriou poskytovateľa štandardných networkových riešení.
  • Naši ľudia sú našou najväčšou pridanou hodnotou, zakladáme si na ich vzdelávaní a výsledkom sú tie najvyššie individuálne aj firemné certifikácie. U našich IT špecialistov podnecujeme záujem o nové technológie a trendy v oblasti networkingu.
  • Zrealizovali sme stovky inovatívnych projektov, získané skúsenosti pretavujeme do kvality, ktorú ponúkame našim zákazníkom.
  • Spolupracujeme so svetovými dodávateľmi, aby sme našim zákazníkom mohli neustále poskytovať tie najlepšie a najnovšie technológie. Už dlhé roky spĺňame partnerstvá vendorov tých najvyšších úrovní.
  • Dôkazom kvality našej práce sú spokojní zákazníci, s ktorými spoločne rastieme už desaťročia.

NAŠI SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI

Spoľahlivý a bezpečný komunikačný systém je základným prvkom pre maximálne využitie dostupných výrobných kapacít a uspokojenie potrieb našich zákazníkov zabezpečením stabilnej internej logistiky. Nasadená IoT technológia jednoznačne prispela k zlepšeniu našich prevádzkových procesov.
Jaroslav Jaroš
Mondi SCP, IT Manager

Mohlo by vás zaujímať?

Kontaktujte nás