Akýkoľvek spôsob autentifikácie, ktorý si vyžaduje od užívateľa zapamätať si niečo, alebo nosiť pri sebe identifikačný údaj, sa môže v konečnom dôsledku niekde zabudnúť, stratiť, alebo ho môžu ukradnúť. Avšak potreba spracovať finančné operácie prichádza často veľmi nečakane a nevhodne. Práve vďaka hlasovej biometrii nemusíte myslieť na to, kde ste nechali autentifikačné zariadenie, svoj hlas máte totiž k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek. Riešenie hlasovej biometrie poskytuje rýchle, pohodlné a bezpečné overenie identity volajúceho zákazníka. Autentifikácia totiž prebieha na základe porovnania vopred nahratej hlasovej vzorky s hlasom volajúceho.

Benefity

  • Skrátením času potrebného na overenie identity až o 66% získate priestor nielen pre vyriešenie požiadavky klienta, ale aj na predaj ďalších vašich produktov a služieb
  • Skutočnosť, že svojho zákazníka spoznáte “po hlase” podčiarkuje dobrý pocit z individuálnej starostlivosti o klienta
  • Tento spôsob identifikácie nie je len rýchlejší ale jeho bezpečnosť je porovnateľná až vyššia ako pri použití kombinácií čítačiek a kariet, či hesiel

Ako to funguje?

  1. Vytvorenie hlasovej vzorky

    Počas telefonického hovoru, na začiatku ktorého bol volajúci autentifikovaný tradičnými overovacími prostriedkami sa vytvorí jeho hlasová vzorka.

  2. Automatické rozpoznanie volajúceho

    Pri ďalšom hovore volajúceho uvidí agent kontaktného centra profil klienta, s ktorým volá, pričom v rohu obrazovky má tzv. „semafor“. Spočiatku svieti načerveno, no ihneď ako biometrický systém verifikuje identitu volajúceho, zasvieti zelená a agentovi sa odomkne prístup k jednotlivým aplikáciám, ktoré mu umožnia robiť transakcie.

Naši spokojní zákazníci

Priemerný čas identifikácie klienta cez Kartu a čítačkuTB je 1 minúta 21 sekúnd, cez hlasovú biometriu 27 sekúnd, čiže cez hlasovú biometriu ušetríme len pri identifikácii klienta 66% času.

Ľuboš Kováč
Riaditeľ kontaktného centra DIALOG Live Tatra banky (*Projekt hlasová biometria Tatra banky v roku 2013)

Kontaktujte nás