Adopcia Office 365

ADOPCIA MICROSOFT OFFICE 365 

Ako iste viete, spoločnosť Microsoft ponúka školám zadarmo licencie na produkt Office 365 Education. Školy tak môžu využívať programy Word, Excel, PowerPoint, OneNote, spolupracovať v rámci Microsoft Teams a ďalších nástrojov. Vďaka tejto službe môžu pedagógovia nielen efektívne spolupracovať, ale podporiť aj vzdelávanie študentov, optimalizovať náklady či zlepšovať digitalizáciu dokumentov. Jej veľkou výhodou je fakt, že školu nezaväzuje k dlhodobému používaniu. Nakúpiť software, programy a licencie je však len prvý krok. Aby sa technológie stali súčasťou každodennej rutiny v škole, musí nasledovať proces osvojenia alebo adopcia.

PREČO REALIZOVAŤ ADOPČNÚ KAMPAŇ NA VAŠEJ ŠKOLE? 

 • Získate bezpečnú technológiu pre celú školu (zabezpečené e-maily, dáta aj komunikácia medzi učiteľmi).
 • Prehĺbite znalosti pedagogického zboru v oblasti informačných technológií.
 • Budete môcť zdieľať materiály a dáta medzi vedením školy, pedagógmi a žiakmi/študentmi.
 • Môžete spolupracovať a hromadne editovať jednotné dokumenty s ostatnými.
 • Zoznámite sa s modernými spôsobmi výučby.

 • Naučíte sa komunikáciu pedagóg – študent novou modernou formou a s možnosťami zatraktívnenia výučby.
 • Ušetríte finančné náklady.
 • Získate jednoduchšiu správu siete a prehľadnejšiu inštaláciu školských počítačov.
 • Zistíte, ako bezpečne a moderne komunikovať s rodičmi a objavíte možnosti napojenia na evidenčné systémy.
 • Zefektívnite riadenie školy pomocou prehľadných nástrojov – s ich nasadením vám samozrejme pomôžeme.

ZAVEDENIE MICROSOFT
TECHNOLÓGIÍ
SO
 SOITRONOM:

 • ZISTÍME, či je vaša škola (resp. jej IT infraštruktúra) vhodná na nasadenie Office 365.
 • ZAOBSTARÁME licencie.
 • NASADÍME Office 365 vo vašej škole.
 • NASTAVÍME prostredie Office 365 podľa jednotnej metodiky platnej pre všetky školy.
 • VYŠKOLÍME učiteľov/používateľov, aby ste jednotlivé služby balíka Office 365 mohli využiť na 100 % vo svoj prospech.
 • ZABEZPEČÍME KONZULTÁCIE k Microsoft produktom tak, aby mali školy prehľad o tom, na čo majú nárok a ako využívať všetky ponúkané služby.

AKO PREBIEHA ADOPCIA OFFICE 365 

Adopcia Microsoft Office 365 pre školy ponúka omnoho viac ako len digitálnu komunikáciu na úrovni učiteľ – žiak – rodič. Práca pedagógov sa zefektívni a objavíte kreatívne spôsoby výučby, ktoré dokážu deti vtiahnuť do témy bez toho, aby si uvedomovali, že sa učia. Ako prebieha 6-mesačný cyklus práce s vybranými pedagógmi?

Adopcia Office 365
Prvé stretnutie v škole
Prvé stretnutie v škole
Predstavenie plánu spolupráce

Preferujeme osobné stretnutie na škole. Zistíme presné potreby školy, navrhneme presný postup a proces pre školu tak, aby čo najlepšie zodpovedal jej potrebám.

Implementácia Office 365
Implementácia Office 365
Cloud služby na škole

V prípade, že vaša škola už disponuje cloud riešením, skontrolujeme efektívnosť jeho využívania a zároveň navrhneme modernú formu použitia všetkých aplikácií pre školské prostredie.

Tieto služby sú samostatne financované

1. mesiac
Úvodné školenie
Prvé školenie pedagogického zboru

Zaškolíme vašich pedagógov. Školenie rozdelíme podľa zručností a znalosti tematiky tak, aby čo najviac vyhovovalo všetkým účastníkom a bolo pre nich prínosné.

2. mesiac
HelpDesk
Podpora po školení

Hneď po školení si každý účastník môže vyskúšať nadobudnuté znalosti v praxi. V prípade otázok je k dispozícii vzdialená podpora v podobe HelpDesku.

2. mesiac
Školenie
Nadväzuje na predchádzajúce školenie

Pedagógovia budú rozdelení do skupín podľa ich aktuálnych znalostí. Tematicky nadväzuje na predchádzajúce školenie. Pedagógovia si zo školenia odnesú nové informácie, materiály na opakovanie a rozšíria si svoje obzory.

3. mesiac
HelpDesk a Webináre
Konzultácie a opakovanie

Po druhom školení nasleduje pauza na vstrebanie získaných informácií. Toto obdobie bude vyplnené webinármi určenými predovšetkým na opakovanie tém.  Webináre sa budú nahrávať a slúžia ako podklady pre samoštúdium. Na webináre sa využíva technológia Microsoft Teams.

4. mesiac
Záverečné školenie
Doplnenie tém

Záverečné školenie dopĺňa témy, ktorá doteraz neboli prebrané. Vo finále by sa mali zladiť znalosti jednotlivých účastníkov v konkrétnych skupinách na rovnakú úroveň.

5. mesiac
HelpDesk a Webináre
Konzultácie, podklady pre samoštúdium

Aj po skončení školení sa na nás účastníci môžu obrátiť s prípadnými otázkami, ktoré zodpovieme formou konzultácií.

6. mesiac
Opakovanie, e-learning, testy
Dlhodobá spolupráca v rôznych oblastiach

Na záver celého vzdelávacieho cyklu budú všetkým poskytnuté vzdelávacie materiály. Každý účastník môže absolvovať krátky test a získať certifikát od spoločnosti Microsoft.

Zhodnotenie procesu

Po ukončení celého procesu nasleduje stretnutie s vedením školy, kde sa zhodnotí uplynulý proces vzdelávania pedagógov a stanovia sa ďalšie ciele. Jedným z nich môže byť ďalšia séria školení alebo nákup nového hardvéru do školy, prípadne posun k praktickému zavedeniu technológií do výučby a začlenenie využiívania moderných technológií v konkrétnych predmetoch.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ 

KONTAKTUJTE NÁS