365 Cloud PBX

Contact us

Soitron 365 Cloud PBX je moderné komunikačné a kolaboračné riešenie na báze Microsoft Office 365 a Skype for Business Online, ktoré zahŕňa hlasové služby, videokonferencie, okamžité správy, vzdialený prístup, zdieľanie pracovnej plochy a pripojenie cez verejnú telefónnu sieť (PSTN). Naše riešenie je vhodné pre spoločnosti, ktoré už majú vlastné lokálne hlasové riešenie alebo plánujú vytvoriť úplne nové prostredie. Soitron poskytuje toto riešenie na základe metodiky Skype Operations Framework (SOF), ktorá zahŕňa plánovanie, dodávku aj prevádzkové služby.

Naše funkcie

Skype stretnutia

Vieme vám pomôcť zlepšiť stretnutia a spoluprácu s klientmi alebo kolegami v reálnom čase pomocou telefónnej siete.

Hlasové riešenia a videokonferencie

Hlasové a video spojenie s vašimi obchodnými partnermi je nevyhnutné pre každú firmu.

Hovory na cestách

Pomocou nášho riešenia môžete volať z počítača, zo zasadačky, z pevnej linky alebo z mobilného telefónu.

Okamžité správy

Vďaka službe okamžitých správ (instant messaging) môžete vidieť dostupnosť svojich kolegov a komunikovať s nimi rýchlo a efektívne.

Zdieľanie obsahu

Naše riešenie vám umožňuje zdieľať dokumenty, organizovať webové semináre a školenia alebo používať hlasovací systém.

MailBot & ChatBot

Ponúkame vám možnosť automatizovaných odpovedí na prichádzajúce hovory a e-maily prostredníctvom robotov.

Výhody

LEPŠIA KOMUNIKÁCIA

s vašimi partnermi a zákazníkmi bez internetového pripojenia cez verejnú telefónnu sieť

SPOĽAHLIVÁ A ÚSPEŠNÁ IMPLEMENTÁCIA

v súlade s komplexným sprievodcom a sadou nástrojov Skype Operations Framework

EFEKTIVITA NÁKLADOV
maximálny obchodný úžitok s minimálnymi IT nákladmi pre vašu firmu

UŽÍVATEĽSKY JEDNODUCHÉ PROSTREDIE
založené na balíku Office 365

ŠIROKÁ ŠKÁLA PRODUKTOV
vrátane nadstavbových voliteľných modulov

CLOUD RIEŠENIE
nezaťažuje vaše interné IT oddelenie

Prečo Soitron?

  • Naši experti zaškolia vašich zamestnancov ako využívať nie len samotné audio a video služby, ale zhodnotia a navrhnú aj prípadné prepojenie všetkých služieb dostupných v Office 365.

  • Naše znalosti a dlhoročná prax v oblasti voice a video riešení umožnia využiť aj vaše existujúce koncové zariadenia, a tak maximalizovať návratnosť vašej investície.

  • Dodáme vám riešenie navrhnuté a implementované na základe metodiky Skype Operation Framework.
  • Zastrešíme celý priebeh projektu, vrátane plánovania, dodania, zavedenia, prevádzky, migrácie, podpory a reportingu.
  • Poskytneme vám detailnú analýzu vašej sieťovej infraštruktúry a navrhneme vám možnosti optimalizácie.
  • Odporučíme vám využitie špecifických procesov vo vašej spoločnosti.

Kontaktujte nás