CLOUD RIEŠENIA

Kontaktujte nás

Dnešná doba si vyžaduje IT riešenia, ktoré sú flexibilné pri rozširovaní úložnej kapacity či výpočtového výkonu, sú zároveň komplexné, prispievajú k znižovaniu nákladov na správu lokálnej infraštruktúry a znižujú zaťaženie interných IT oddelení. Všetky tieto požiadavky môžu spĺňať práve cloud riešenia.

Rozhodnutia prejsť na cloud však nie sú ľahké, a práve preto je nevyhnutné vykonať analýzy, ktoré zhodnotia pripravenosť vašej spoločnosti na prechod do cloudu alebo posúdia doterajšie využívanie cloudových služieb a v prípade potreby navrhnú nápravné opatrenia.

Soitron analyzuje, navrhne, implementuje a integruje tie najvhodnejšie cloudové riešenia pre zákazníka v oblasti infraštruktúry, platforiem či softvéru. Tieto a mnoho iných výhod ponúkajú kompletné, alebo hybridné cloudové riešenia od Soitronu.

Benefity

Zavedenie cloudových služieb spravidla odkryje aj nové biznis možnosti. Tieto nepredpokladané benefity prinášajú spoločnostiam podstatne viac merateľných prínosov.

PRIESTOR NA INOVÁCIE v podobe vývoja nových produktov alebo identifikácie nových príležitostí

EFEKTÍVNE VYUŽITIE DÁT prostredníctvom ich integrácie a analýzy

ÚČINNÁ TRANSFORMÁCIA v podobe zefektívnenia a automatizácie existujúcich biznis modelov a procesov

VYŠŠIA DOSTUPNOSŤ DÁT prostredníctvom rôznych zariadení a rôznych lokalít

BEZPROBLÉMOVÉ PREPOJENIE SYSTÉMOV A DÁT s „next generation“ systémami v rámci partnerskej spolupráce

ZLEPŠENIE KOMUNIKÁCIE so zákazníkmi

Naša ponuka

Cloudové riešenia je možné implementovať v niekoľkých úrovniach a v mnohých scenároch. Prejdite s nami do cloudu od A po Z, alebo si vyberte z našich služieb to, čo momentálne potrebujete.

KONZULTAČNO ANALYTICKÉ SLUŽBY

Soitron Cloud Testing (CT)

Soitron CT je určený pre tie spoločnosti, ktoré váhajú nad implementáciou cloudových riešení alebo sa chcú uistiť, že dostatočne využívajú všetky možnosti už implementovaného cloudu. Naši odborníci zanalyzujú vaše súčasné prostredie, navrhnú odporúčania na zlepšenie, pripravia odhady nákladov na implementáciu a dajú vám možnosť reálneho otestovania navrhovaného riešenia v praxi.

 

Viac o službe Soitron CT

Stratégia prechodu na cloud

Rozhodnutie prejsť do cloudu už máte úspešne za sebou, ale potrebujete detailný plán implementácie, pri ktorom sa eliminujú všetky riziká súvisiace s projektom? Stratégia prechodu na cloud definuje technické nároky implementácie cloudu, jeho finančnú náročnosť a časový harmonogram celého projektu.

Adopčná kampaň

Zžitie sa užívateľov s novými systémami je často najproblematickejšou súčasťou pri implementácii akýchkoľvek IT riešení. Naša adopčná kampaň vám pomôže prekonať počiatočnú neochotu zo strany užívateľov. Vďaka adopčnej kampani podporíte efektívne využívanie cloudových riešení a na základe monitoringu a kontroly využívania implementovaných systémov budete mať istotu, že implementácia cloudu prebehne správne nielen po technickej stránke.

IMPLEMENTÁCIA A PODPORA CLOUDOVÝCH RIEŠENÍ

Presun infraštruktúry alebo softvéru do cloudu

Rastúce nároky na výkon so sebou v mnohých spoločnostiach často prinášajú potrebu rozšírenia IT infraštruktúry alebo celého jej presunu do cloudu. Soitron vás prevedie touto transmisiou od prvých analýz až po konečnú implementáciu.

Bezpečnostné riešenia v cloude

Pri implementácii nášho riešenia zanalyzujeme bezpečnostné riziká a zohľadníme všetky vaše špecifické potreby. Nami integrované nástroje dokážu včas analyzovať tieto riziká a následne na ne upozorniť administrátora.

Back up a disaster recovery

Zálohovanie dát je jednou z najkritickejších oblastí práce s dátami. Nákladné investície na infraštruktúru alebo časové hľadisko implementácie zálohovacieho riešenia častokrát odrádza spoločnosti od ich vybudovania. Jedným z optimálnych riešení je využitie komplexných služieb v oblasti zálohovania dát prostredníctvom cloudu. Nákladné investície na infraštruktúru vymeníme za flexibilné a škálovateľné služby, vytvoríme najvhodnejší plán ukladania, zálohovania a obnovy vašich dát a zanalyzujeme možnosti ich deduplikovania a šifrovania. Nami navrhnuté disaster recovery riešenie zabezpečí optimalizáciu nákladov a ošetrenie investícií a poskytne prístup k dátam v prípade výpadku lokálnych serverov.

Monitoring infraštruktúry v cloude

Prostredníctvom jednotnej platformy vám poskytneme možnosť komplexného monitoringu stavu vašej infraštruktúry bez ohľadu na to, či je umiestnená v cloude alebo ako on-premise riešenie. Proaktívne monitorovanie infraštruktúry vám umožní možnosť real- time identifikovania potenciálnych problémov a ich vyriešenie pred tým, ako ovplyvnia koncových užívateľov.

Monitoring spotreby využívania cloudu

Optimalizácia nákladov využívania cloudových služieb poskytuje výrazný priestor pre finančné úspory. Monitoring využívania cloudových služieb, ako aj možnosť monitorovania nákladov v reálnom čase, vám dá nielen prehľad, ale aj prístup k potrebným dátam.

Podpora pre cloudové riešenia

V prípade akéhokoľvek problému sme vám neustále k dispozícii. Navrhneme pre vás optimálny model podpory cloudového riešenia v rozsahu do 24×7 formou klasickej SLA (Zmluva o poskytovaní podpory).

Cloud a jeho merateľný prínos

18,8%

priemerné zlepšenie v zefektívnení procesov

16,2%

priemerné zníženie nákladov na operatívu

16,8%

priemerné zníženie nákladov na údržbu IT

Kontaktujte nás