SOITRON SECURITY SENSOR

Kontaktujte nás

Nenechajte sa zastrašiť potenciálnym ohrozením bezpečnosti vašej firemnej siete. Soitron Security Sensor je nami navrhnuté bezpečnostné riešenie, ktoré dokáže zanalyzovať sieťovú prevádzku, ako aj prenášaný obsah, a upozorní vás na možné riziká vo vašej sieti.

VÝHODY NÁŠHO RIEŠENIA

ANALÝZA IT SIETE

Ponúkame vám súbor simultánnych komplexných analýz vašej sieťovej prevádzky a prenášaného obsahu prostredníctvom viacerých nástrojov.

PREHĽAD HROZIEB

Získate prehľad o aktuálnych hrozbách vo vašom firemnom prostredí a slabých stránkach bezpečnosti.

ÚSPORA ČASU

Nasadenie a realizáciu analýzy zastrešíme našimi bezpečnostnými odborníkmi. Ušetríme vám tak čas, ktorý by ste museli venovať komunikácii s jednotlivými dodávateľmi.

KOMPLEXNÁ SLUŽBA

Zabezpečíme pre vás všetko od dodávky, inštalácie a konfigurácie potrebného hardvéru, cez administráciu počas analytickej fázy až po vypracovanie záverečného prehľadného reportu.

GRAFICKÝ REPORT

Výsledkom analýzy je prehľadný grafický report, ktorý môžete následne využiť na prioritizáciu investícií do bezpečnosti tak, aby ste mohli maximalizovať ich účinok.

PORADENSTVO

Na základe našich skúseností a odborného know-how vám na základe získaných výsledkov poradíme, ktoré technológie sú pre vás vhodné a odporučíme vám ďalší postup.

TECHNOLÓGIE

Soitron Security Sensor obsahuje v základnej konfigurácii tieto bezpečnostné produkty:

Behaviorálna analýza siete

FLOWMON – monitorovanie počítačových sietí na báze dátových tokov (NetFlow / IPFIX ).

CISCO STEALTHWATCH – monitorovanie počítačových sietí na báze dátových tokov so zameraním na bezpečnosť.

Next-gen IPS

CISCO FIREPOWER – nová generácia IPS a Firewallov Cisca, s pokročilými funkciami (AVC, AMP). Sleduje pokusy o prienik do siete či hrozby v súboroch, ktoré vám následne prehľadne odprezentuje.

Sandboxing

FORTI SANDBOX – dvojúrovňový sandbox doplnený špičkovým riešením na ochranu proti škodlivému softvéru a voliteľným integrovaným spravodajstvom o hrozbách FortiGuard.

ČO VÁS ČAKÁ?

Zoznámte sa s tým, čo vás čaká počas 4-týždňového testovacieho obdobia Soitron Security Sensora:

PRÍPRAVA

Plánovanie

Úvodná diskusia zainteresovaných strán, na ktorej spoločne dohodneme detaily ohľadom priebehu auditu.

Predstavenie

Oboznámite sa so Soitron Security Sensorom – v prípade záujmu máme vypracované vzorky reportov na nahliadnutie.

Prispôsobenie

Ak by žiadna z ponúkaných technológií nebola pre vás momentálne zaujímavá, vieme sondu prispôsobiť vašim požiadavkám a nasadiť na nej aj ďalšie technológie.

Podpis NDA

NDA (podpísanie Dohody o mlčanlivosti) – nemusíte sa báť, vaše firemné dáta ostávajú stále v bezpečí.

1. TÝŽDEŇ

1

Nasadenie

Nasadené riešenie v základnej konfigurácii nevstupuje do prevádzky, takže nemá negatívny vplyv na vaše produkčné prostredie.

1

Vstupné dáta

Zber vstupných dát z vašej internej infraštruktúry.

1

Inštalácia

Inštalácia, licencovanie a nastavenie virtuálnych strojov.

1

Umiestnenie

Fyzické umiestnenie Sensora vo vašich firemných priestoroch.

ĎALŠIE TÝŽDNE

2, 3

Zber dát

Zber dát a priebežné dolaďovanie nastavení našim tímom odborníkov.

4

Report

Spracovanie výstupnej správy a prezentácia záverečného reportu.

4

Odporúčania

Diskusia ohľadom zistených skutočností a našich odporúčaní, možný online deep-dive do získaných dát.

4

Demontáž

Shredding dát a demontovanie riešenia Soitron Security Sensor.

 

Powered by:

flowmon gold partner

CHCETE VEDIEŤ VIAC?