ZÍSKAJTE PREHĽAD O DIANÍ VO VAŠEJ SIETI

Potrebujete získať prehľad o dianí vo vašej firemnej sieti? Dokážete identifikovať podozrivé aktivity a anomálie v sieťovej prevádzke? Nemáte dostatok ľudských zdrojov na interpretáciu nálezov? Nedarí sa vám na ne dostatočne rýchlo reagovať? Máme pre vás šikovného pomocníka, ktorý vám umožní lepšie pochopiť a identifikovať, čo sa deje. Bezpečnostné riešenie Flowmon as a Service prináša kombináciu špičkových technológií s odborným poradenstvom pri diagnostike a vyhodnocovaní potenciálnych hrozieb pre vašu IT infraštruktúru.

FLOWMON AS A SERVICE

DIAGNOSTIKA IT SIETE

Vašu sieť podrobíme kontinuálnej precíznej diagnostike a zanalyzujeme prípadné problémy s dopadom na dostupnosť a bezpečnosť kritických služieb.

ROZŠÍRENIE SLUŽIEB

Ponúkame vám službu rozšírenú o prediktívny monitoring, alerting a reporting.

SKRÁTENIE REAKČNEJ DOBY

Nájdené bezpečnostné a prevádzkové incidenty sú pod neustálym dohľadom našich odborníkov,
čo nám v prípade hlásenia závažnej udalosti vo vašej sieti umožňuje zareagovať včas.

.

PRAVIDELNÝ REPORT

O priebehu monitorovania vašej firemnej siete, ako aj o všetkých bezpečnostných hrozbách alebo anomáliach, budete pravidelne informovaní v rámci týždenného alebo mesačného review.

OFF-SITE PODPORA

Výsledky sieťového monitoringu sledujeme a vyhodnocujeme aj na diaľku.

ZROZUMITEĽNÁ INTERPRETÁCIA 

Dostanete informáciu nielen o tom, čo sa deje vo vašej sieti, ale odporučíme vám aj spôsob, ako na vzniknutú situáciu reagovať.

Ak si vaša organizácia spravuje sieť sama, alebo sa bezpečnostné problémy týkajú napríklad desktopových staníc, o ktoré sa stará iný dodávateľ, dostanete od nás odporúčanie pre ďalší postup. Ak Soitron u vás prevádzkuje aj sieť, čiže máme zariadenia infraštruktúry pod svojou správou, dokážeme v rámci supportu pri niektorých incidentoch zakročiť a problém vyriešiť.
Štefan Porubčan
Security Analyst

ÚČINNÁ OCHRANA VOČI LEGISLATÍVNEMU TLAKU

Popri rastúcom význame sietí narastá aj množstvo a sofistikovanosť kybernetických útokov, na čo reaguje legislatíva sprísňovaním nárokov, ktoré musia organizácie dodržiavať, najmä z pohľadu ochrany osobných údajov svojich klientov. Riešenie Flowmon vám dokáže poskytnúť lepšiu viditeľnosť do sieťovej dátovej prevádzky vrátane identifikácie anomálií, čo bude v nastávajúcom období naberať na význame aj v súvislosti s legislatívnymi zmenami, ako sú zavedenie naradenia pre ochranu osobných údajov (GDPR) alebo pripravovaný Zákon o kybernetickej bezpečnosti na základe smernice EÚ.

 

Powered by:

flowmon gold partner

CHCETE VEDIEŤ VIAC?