Aplikácie MS SharePoint

Kontaktujte nás

Aplikácie MS SharePoint pre efektívny chod vašej firmy

Zjednodušte administratívny chod vašej firmy. V Soitrone sme vyvinuli šikovné aplikácie, ktoré vám pomôžu:

  • jednoducho vytvárať vlastné elektronické formuláre
  • sprehľadniť správu, schvaľovanie a vyúčtovanie pracovných a služobných ciest
  • rýchlo a ľahko zaviesť riadenú dokumentáciu vo firme
  • zjednotiť správu porád a stretnutí, ako aj zápisov z nich
  • prehľad nad plnením úloh vašich zamestnancov
  • poskytnú rýchle informácie o histórii vzdelávania vašich zamestnancov
  • zautomatizujú administratívu súvisiacu s prijímaním nových zamestnancov

Ako na to?

Prečítajte si o našich aplikáciách pre MS SharePoint, alebo si rovno dohodnite bezplatnú ukážku.

Produktový materiál
Inteligentné formuláre

Kontaktujte nás