Novinky
29. mája 2011

Regionálne dimenzie znalostnej ekonomiky podľa Soitronu

Bratislava, 20. máj 2011

redipeREDIPEV priestoroch Ekonomickej univerzity vyvrcholil v piatok 20. mája jednodňovou konferenciou projekt s názvom Regionálne dimenzie znalostnej ekonomiky (REDIPE). Cieľom tohto spoločného projektu štyroch univerzít – Ekonomickej univerzity v Bratislave, Žilinskej univerzity v Žiline, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Technickej univerzity v Košiciach – bolo preskúmať z rôznych pohľadov regionálne aspekty znalostnej ekonomiky a formulovať odporúčania pre realizáciu rozvojovej politiky regiónov.

O svoje názory na tému znalostnej ekonomiky ako symbole modernej doby sa v rámci poobedných diskusií prišiel podeliť aj Zoltán Vass, finančný riaditeľ spoločnosti Soitron. Záštitu nad podujatím prevzal rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.