Novinky
19. marca 2020

REAKCIA NA KYBERNETICKÉ INCIDENTY V ČASE PANDÉMIE COVID-19

BEZPLATNÁ POMOC PRE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

V situácii, ktorej dnes čelíme všetci bez výnimky, považujeme za najdôležitejšie zabezpečiť nepretržité fungovanie zdravotnej starostlivosti. Tá je skúšaná nielen náporom pacientov v dôsledku pandémie, ale aj kybernetickými hrozbami.

13. marca 2020 ohrozil kybernetický útok vo Fakultnej nemocnici v Brne nielen jej IT systémy, ale ich znefunkčnením aj verejné zdravie všetkých občanov. A to práve v čase, kedy sme na zdravotnú starostlivosť odkázaní viac, ako kedykoľvek predtým. Vysporiadať sa vo vlastnej réžii s rozsiahlym útokom na IT nie je vôbec jednoduché ani za bežnej prevádzky, a výrazne zložitejšie počas mimoriadnej situácie, ktorej sme všetci svedkami.

Prečo chceme pomôcť?

Disponujeme odbornými znalosťami, skúsenosťami a odhodlaním pomôcť v krízových situáciách spôsobených kybernetickými hrozbami a útokmi. Počas mimoriadnej situácie, v akej sa poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dnes nachádzajú, vnímame ako našu občiansku povinnosť im poskytnúť takúto pomoc bezplatne.

Ako chceme pomôcť?

Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, nemocniciam, testovacím laboratóriám a ďalším zdravotníckym zariadeniam sme pripravení poskytnúť bezplatne odborné poradenstvo a realizáciu opatrení vedúcich k odstráneniu situácie spôsobenej kybernetickým incidentom, 24-hodín denne, počas celej doby trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19.

ČO ROBIŤ, AK STE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE A STALI STE SA OBEŤOU KYBER ÚTOKU?

Kontaktujte Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT  

+421 2 6869 2915, incident@nbu.gov.sk

Využite 24/7 bezplatné poradenstvo a pomoc od Void SOC

+421 2 5822 4110

MÁTE OTÁZKY TÝKAJÚCE SA KYBER BEZPEčNOSTI?

Ak máte otázky týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti, radi vám pomôžeme. Poraďte sa s našimi odborníkmi.