VÚB BANKA ZVÝŠILA BEZPEČNOSŤ DÁT ZAVEDENÍM RIADENÉHO PRÍSTUPU DO SIETE

VÚB banka už dlhšiu dobu považuje za jednu z kľúčových priorít riešenie otázky bezpečnosti, a práve toto jej úsilie vyústilo do realizácie sady bezpečnostných opatrení. Z tohto dôvodu banka už dávnejšie zaviedla systém pre riadený prístup do svojho sieťového prostredia pre externých dodávateľov cez virtuálnu privátnu sieť (VPN). Spoločnosť Soitron, ktorá je tradičným dodávateľom sieťových technológií banky, patriacej do skupiny Intesa Sanpaolo, v druhej fáze riešila aj zavedenie riadeného prístupu cez bezdrôtovú sieť. V treťom kroku pristúpila k modernizácii riadeného prístupu do siete banky pre káblový prístup v budove.
Pripadová štúdia bola publikovaná 25.02.2019

Požiadavky

  • Zabezpečenie riadených prístupov počítačov a IP zariadení cez kábel v priestoroch banky.
  • Zvýšenie bezpečnosti siete, a tým aj dát a systémov banky.

Použité technológie

  • Platforma Cisco ISE (Identity Services Engine)
  • Autentifikačné servery Cisco
  • Protokol IEEE 802.1X pre zabezpečenie prístupu do počítačovej siete
  • Cisco Catalyst prepínače
  • Kontrolérom riadená Cisco Wireless LAN

Výsledky

Kontrolovaný prístup do bankovej siete - prehľad kto sa kedy a cez aké zariadenie pripája do siete cez káblové pripojenie v budove banky.

Možnosť nastavenia rôznych úrovní prístupov do siete podľa typu užívateľov (hostia, manažment, technické oddelenie, ostatní zamestnanci).

VLADIMÍR JANČOK

VÚB banka, vedúci oddelenia IT bezpečnosti

V záujme poskytovania kvalitných služieb našim klientom kladieme veľký dôraz na bezpečnosť. Projekt riadeného prístupu do našej siete je len jeden zo širokej škály bezpečnostných opatrení našej banky, ktoré sme v poslednom období realizovali. Takto len podčiarkujeme to, že táto problematika je pre nás maximálne kľúčová.