VEOLIA DNES FUNGUJE EFEKTÍVNEJŠIE VĎAKA VZDIALENEJ SPRÁVE

Spoločnosť Veolia, európsky líder v poskytovaní služieb v oblasti energetiky, používala pred zavedením LANDesk Management Suite, štandardné nástroje bezplatne dostupné ako súčasť používanej Microsoft Active Directory. Tieto nástroje však nepokrývali ich nároky na efektívnu centralizovanú správu počítačov. Spoločnosť chcela investovať do nového a modernejšieho riešenia.
Pripadová štúdia bola publikovaná 26.02.2012

Požiadavky klienta

  • Vzdialená správa počítačov
  • Cenovo prijateľné a ľahko ovládateľné riešenie zabezpečujúce vzdialenú podporu užívateľov
  • Zabezpečenie prehľadného reportingu využívaných licencií
  • Zlepšenie zabezpečenia a podpory počítačov umiestnených v rôznych lokalitách

Naše riešenia

  • LANDesk Management Suite
  • LANDesk Patch Manager

Výsledok

Softvérové riešenie centralizovanej správy počítačov

Optimalizácia a zefektívnenie procesov, prehľadný reporting, finančná a časová úspora vďaka diaľkovému riadeniu a inventarizácií

Overovanie platnosti používaných licencií a následná úspora nákladov pri ich zakupovaní

Vykonávanie celopodnikovej distribúcie softvéru v dňoch a nie v mesiacoch. Rovnako, ako aj rýchla príprava PC pre nových zamestnancov.

ROBERT BUGÁR

vedúci správy IT spoločnosti Veolia (*projekt bol realizovaný v roku 2012)

Dnes si už neviem predstaviť spravovanie koncových staníc bez pomoci centralizovanej platformy. Dá sa to pri desiatkach počítačoch, ale nami spravované množstvá si už vyžadujú moderný spôsob.