UNIVERZITA KOMENSKÉHO VYRIEŠILA PROBLÉMY SO SPOĽAHLIVOSŤOU SIETE

S viac ako 30 000 študentmi a 4 400 zamestnancami je Univerzita Komenského najväčšie centrum univerzitného vzdelávania na Slovensku. Je financovaná zo štátneho rozpočtu, keďže ako mnohé inštitúcie vyššieho vzdelávania v SR nepožaduje od študentov z krajín Európskej únie (EÚ) úhradu poplatkov za štúdium. Z uvedeného dôvodu bolo na budovanie IT infraštruktúry k dispozícii málo finančných prostriedkov, čo spôsobilo, že technológie Cisco tvorili iba jadro univerzitnej siete, a prístupové segmenty boli pestrou pehliadkou produktov viacerých výrobcov. Preto bol čas dať infraštruktúru do poriadku.
Pripadová štúdia bola publikovaná 21.02.2012

Požiadavky klienta

  • Zlepšiť dostupnosť a spoľahlivosť siete
  • Zabezpečiť kompatibilitu sieťovej infraštruktúry s dôrazom na možnosti ďalšieho rozšírenia
  • Umožniť podporu nových aplikácií a technológií ako napr. IP telefónie

Naše riešenie

  • Modulárny chrbticový prepínač sp odporu virtualizácie Cisco Catalzst 6500
  • Fixné prístupové prepínače Cixco Catalyst 2960
  • Bezdrôtové prístupové body Cisco Aironet 1240
  • Centrálny radič bezdrôtovej siete Cisco WLC

Výsledok

Zredukovanie výpadkov siete takmer na nulu

Zvýšenie celkovej výkonnosti siete, ktorá dokáže tak zvládnuť stovky dodatočných koncových bodov

Zabezpečenie kompatibility sieťovej infraštruktúry s dôrazom na potenciálnu modernizáciu v horizonte najbližších 5 rokov

PETER MIAZDRA

Riaditeľ CIT Univerzity Komenského (*projekt bol realizovaný v roku 2012)

Tento typ architektúry nám zabezpečí trvácne a stabilné jadro siete na minimálne ďalších 5 rokov.