TRI V JEDNOM, NOVÝ INTRANET MEDIREX GROUP

Spoločnosť MEDIREX GROUP zabezpečuje komplexnú laboratórnu diagnostiku pre zdravotnícke zariadenia po celom Slovensku. Poskytuje služby stovkám polikliník, nemocníc či všeobecných a špecializovaných ambulancií. Prevádzkuje technologicky najmodernejšie a najväčšie centrálne laboratórium nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Denne vyšetrí vzorky od 7-10 tisíc pacientov. Poskytuje zdravotnú starostlivosť prostredníctvom služieb Nemocnice v Malackách či geriatrického centra SENIOR. MEDIREX GROUP ACADEMY sa venuje vede a výskumu v zdravotníctve, ako aj podpore vzdelávania.
Pripadová štúdia bola publikovaná 11.07.2016

Požiadavky klienta

  • modernizovať zastaraný intranet tak, aby bol prehľadnejší a aby naň mohli oprávnení pracovníci publikovať informácie bez asistencie IT oddelenia
  • sprehľadniť a zefektívniť riadenie dokumentácie
  • zlepšiť manažment porád, aby sa dali ľahko dohľadať nielen základné informácie o porade, ale sledovať aj plnenie úloh a projektov, ktoré z nich pre jednotlivých pracovníkov či tímy vyplynuli
  • vytvoriť efektívny nástroj na podporu internej komunikácie v spoločnosti tak, aby bolo možné budovať fi remnú kultúru a zdieľať navzájom informácie zo života spoločností MEDIREX GROUP

Naše riešenie

  • vytvorenie portálu postaveného na platforme Microsoft SharePoint, ktorá podporuje podnikovú komunikáciu, spoluprácu a zdieľanie dokumentov
  • využitie vstavaných možností SharePointu
  • vývoj špeciálnych nástrojov a prispôsobenie systému tak, aby vyhovoval špecifickým požiadavkám zákazníka

Výsledok

Živý, neustále aktualizovaný portál s najnovšími firemnými správami, kalendárom podujatí aj monitoringom médií

Sprehľadnenie dokumentácie – vždy je jasné, či je dokument platný, kto ho kedy upravoval, kto schválil, prípadne ako vyzerali predošlé verzie

Efektívnejšie a adresné (pre jednotlivé divízie či oddelenia) zverejňovanie obsahu

Systém pre elektronický kolobeh a schvaľovanie faktúr

Možnosť vyhľadávať informácie aj ľudí, napríklad podľa mena a priezviska, emailovej adresy či čísla klapky

Efektívny systém reportingu s dosahom na nižšie úrovne riadenia

Zlepšenie plánovania porád a vytvorenie nástroja, ktorý dáva manažérom prehľad o tom, kto na čom pracuje a kedy je plánovaný termín dokončenia úlohy, či projektu

PAVOL PLEVA

Applications Business Unit Manager Soitronu

Preukázali sme, že vieme naplno využiť nielen vstavané možnosti SharePointu, ale aj prispôsobiť a doladiť systém tak, aby vyhovoval špecifickým požiadavkám zákazníka.