Soitron vybudoval priekopnícke služby v prostredí vládneho cloudu

Predtým, ako sa začal vládny cloud budovať, mala slovenská štátna správa 250 samostatných dátových centier. Víziou je dostať ich postupne všetky „pod jednu strechu“. Vláda tým chce ušetriť 15 % až 20 % prevádzkových nákladov, čo predstavuje úsporu 30 mil. eur ročne.
Pripadová štúdia bola publikovaná 27.11.2018

požiadavky

 • Zabezpečenie efektívnejšieho využitia zdrojov IT infraštruktúry naprieč štátnou správou (ministerstvami SR)
 • Vysoká miera dostupnosti služieb vládneho cloudu až do úrovne geografickej redundancie
 • Vybudovanie „disaster recovery“ prepojenia medzi dvoma geograficky oddelenými lokalitami vládneho cloudu
 • Efektívne rozkladanie záťaže (load ballancing) až po úroveň jednotlivých služieb v prostredí vládneho cloudu
 • Vybudovanie služby rozkladania záťaže (ballancingu) a zaradenie tejto služby pod existujúci cloud orchestrátor

Použité technológie

 • F5 Viprion pre LTM (Local Traffic Module)
 • F5 BIG-IP pre DNS (Domain Name System)
 • Cloud SDN (Software Defined Network)
  orchestrátor
 • Sieťové komponenty Cisco

výsledky a prínosy

Automatizácia procesov zabezpečí pre používateľov rýchlejšie prideľovanie zdrojov - rádovo v minútach namiesto niekoľko dní.

Výrazne efektívnejšia správa dátových centier a úspora nákladov na prevádzku a ľudské zdroje.

Vysoká miera dostupnosti služieb dátových centier, čo prináša možnosť rozširovania využitia vládneho cloudu v budúcnosti.

Efektívnejšie fungovanie dátových centier vládneho cloudu.