Soitron security sensor dal ZKW Slovakia obraz o bezpečnosti firemného IT

Priemyselné podniky vo všeobecnosti nepatria k priekopníkom zavádzania technológií pre počítačovú bezpečnosť, pretože cyklus obnovy technológii je násobne pomalší a finančne náročnejší voči IT. Popredný dodávateľ svetelných systémov a elektroniky v oblasti automotive, spoločnosť ZKW Slovakia s.r.o., sa však radí medzi svetlé výnimky.
Pripadová štúdia bola publikovaná 07.01.2019

Požiadavky

  • Získať kontinuálny obraz o bezpečnosti siete a firemných IKT zdrojov.
  • Preukázať kľúčovým odberateľom odolnosť voči kybernetickým hrozbám a schopnosť chrániť dáta.
  • Zvýšiť bezpečnosť technologickej infraštruktúry.

Riešenie

  • Penetračné testy a nasadenie riešenia Soitron Security Sensor, ktorý v sebe integruje viaceré bezpečnostné technológie od rôznych dodávateľov, napríklad Flowmon, Cisco a Fortinet.
  • Audit na základe monitoringu siete zákazníka a zozbieraných dát.
  • Záverečná správa o aktuálnom stave zabezpečenia IT a odporúčania pre zlepšenie.

Výsledky

Identifikácia nedostatkov, na ktoré by zákazník bez nasadenia pokročilých technológií neprišiel.

Posilnenie bezpečnosti IT v spoločnosti ZKW Slovakia s.r.o.

Možnosť otestovať viaceré špičkové bezpečnostné technológie od rozličných dodávateľov v jednom balíku.

Zlepšenie prehľadu o stave a prevádzke podnikovej siete, vrátane upozornení na anomálie, vďaka čomu dokáže firma včas identifikovať potenciálne hrozby aj prípadné problémy s výkonnosťou.

ĽUBOŠ ČULÁK

System Administrator, ZKW Slovakia

Mali sme možnosť otestovať, či bezpečnostné technológie spĺňajú naše požiadavky a či môžu byť pre nás prínosom. Na základe praktických skúseností sme sa rozhodli zakúpiť produkty Flowmon a Cisco, ktoré nám Soitron následne implementoval.