bool(false)

SOITRON SECURITY SENSOR ALLOWED ZKW SLOVAKIA TO SEE THEIR IT SECURITY SITUATION

Priemyselné podniky vo všeobecnosti nepatria k priekopníkom zavádzania technológií pre počítačovú bezpečnosť, pretože cyklus obnovy technológii je násobne pomalší a finančne náročnejší voči IT. Popredný dodávateľ svetelných systémov a elektroniky v oblasti automotive, spoločnosť ZKW Slovakia s.r.o., sa
však radí medzi svetlé výnimky.
Pripadová štúdia bola publikovaná 07.01.2019

Požiadavky

  • Získať kontinuálny obraz o bezpečnosti siete a firemných IKT zdrojov.
  • Preukázať kľúčovým odberateľom odolnosť voči kybernetickým hrozbám a schopnosťchrániť dáta.
  • Zvýšiť bezpečnosť technologickej infraštruktúry.

Riešenie

  • Penetračné testy a nasadenie riešenia Soitron Security Sensor, ktorý v sebe integruje viaceré bezpečnostné technológie od rôznych dodávateľov, napríklad Flowmon, Cisco a Fortinet.
  • Audit na základe monitoringu siete zákazníka a zozbieraných dát.
  • Záverečná správa o aktuálnom stave zabezpečenia IT a odporúčania pre zlepšenie.

Výsledky

Identifikácia nedostatkov, na ktoré by zákazník bez nasadenia pokročilých technológií neprišiel.

Posilnenie bezpečnosti IT v spoločnosti ZKW Slovakia s.r.o.

Zlepšenie prehľadu o stave a prevádzke podnikovej siete, vrátane upozornení na anomálie, vďaka čomu dokáže firma včas identifikovať potenciálne hrozby aj prípadné problémy s výkonnosťou.

ĽUBOŠ ČULÁK

System Administrator, ZKW Slovakia

We had a chance to test whether or not the security technologies meet our requirements and how we can benefit from using it. Based on our practical experience, we decided to purchase the FlowMon and Cisco products which Soitron subsequently implemented.