SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA: KLIENTI NÁS ZASTIHNÚ VO DNE AJ V NOCI.

Slovenská sporiteľňa, najväčšia univerzálna komerčná banka na Slovensku, venuje veľkú pozornosť vývoju nových produktov a služieb. Za kľúčový považuje tiež rozvoj komunikácie klientov s bankou prostredníctvom moderných komunikačných kanálov. Cieľom je vystupovať na slovenskom trhu nielen ako spoľahlivá a inovatívna banka, ale aj ako spoločnosť, ktorá rozumie potrebám moderných ľudí. V komunikácií s klientmi je kľúčové kontaktné centrum Slovenskej sporiteľne – Sporotel. Práve v tomto centre sa rozhodla banka implementovať nové, moderné komunikačné kanály a ako partnera pre splnenie tohto cieľa si vybrala práve náš tím.
Pripadová štúdia bola publikovaná 26.02.2014

Požiadavky klienta

  • Implementovať moderné komunikačné kanály, ktoré šetria klientom čas aj financie, sú rovnako dostupné pre každého s prístupom na internet, bez ohľadu na to, kde sa nachádza.
  • Sprístupniť komunikačné kanály, ktoré vyhovejú aj náročným, dynamickým mladým ľuďom: chat a webové aplikácie.
  • Zabezpečiť komunikačné kanály tak, aby spĺňali najprísnejšie bezpečnostné štandardy

Naše riešenie

  • Soitron spolupracuje už dlhodobo  so Slovenskou sporiteľňou, aj na základe tejto spolupráce náš tím navrhol tri nové komunikačné kanály vyhovujúce zadaným požiadavkám – SporoCHAT, SporoCALL a Skype.
  • Nové komunikačné kanály Sporotelu sú nadstavbou zákazníckeho centra a poskytujú rovnaké služby vrátane bankových operácií ako pri volaní z telefónnej siete.

Výsledok

Klienti Slovenskej sporiteľne si môžu vybrať, ako budú so svojou bankou prostredníctvom internetu komunikovať. Môžu si vybrať medzi agentom Sporotelu, volaním z webovej stránky (SporoCALL), volaním z aplikácie Skype, alebo písanou komunikáciou prostredníctvom chatovacieho“ okienka (SporoCHATU).

Vďaka tomu, že Slovenská sporiteľňa neustále zlepšuje služby a inovuje komunikáciu s klientmi, získala v súťaži „Hermes komunikátor roka 2013“ ocenenie verejnosti za najlepšie komunikujúcu inštitúciu v kategórii - Bankovníctvo.

GABRIEL SEPEŠI

Riaditeľ Sporotelu, Slovenská Sporiteľňa (*projekt bol realizovaný v roku 2013)

SporoCALL je zabezpečený a dáta zadané cez webovú stránku sú šifrované. Vďaka tomu je aj cez tento kanál možné poskytnúť zákazníkovi rovnaké služby, vrátane bankových operácií, ako pri volaní z telefónnej siete. Za takýto telefonát sa neplatí. Tak je možné jednoducho a bezpečne manažovať operácie na svojom účte napríklad aj zo zahraničia.