SLOVAK TELEKOM DOKÁŽE „POČÚVAŤ“ VŠETKY HOVORY Z KONTAKTNÉHO CENTRA

požiadavky

 • Nahradiť manuálny a často nepresný proces zadávania predmetu hovoru agentami automatickým a presnejším riešením.
 • Získať lepší prehľad o obsahu a trendoch všetkých telefonátov v kontaktnom centre.
 • Zefektívniť hodnotenie práce agentov kontaktného centra.
 • Vyťažiť z kontaktného centra viac informácií užitočných pre zlepšenie firemných
  procesov a skvalitnenie zákazníckych služieb.

Riešenie

 • Nasadenie systému pre analýzu hovorov (Speech Analytics) od spoločnosti
  Verint, ktorý identifikuje kľúčové slová a slovné spojenia vo všetkých telefonátoch v kontaktnom centre a na základe nich kategorizuje hovory a analyzuje trendy komunikácie.
 • Konzultačné služby, v rámci ktorých boli identifikované kľúčové slová a prínosy, ktoré môže toto riešenie priniesť jednotlivým oddeleniam Slovak Telekomu.
 • Optimalizácia jazykového modelu pre potreby najväčšieho slovenského telekomunikačného operátora.

výsledky

Presné štatistiky o tom, do akej kategórie alebo kategórií jednotlivé hovory spadajú.

Objektívny nástroj na hodnotenie práce agentov.

Zefektívnenie kapacít kontaktného centra, odbremenenie operátorov od manuálnej práce.

Lepšie spoznanie zákazníkov, ich nálad a emócií.

Kontaktné centrum sa stalo efektívnym zdrojom podnetov pre zlepšenie služieb a zefektívnenie procesov.

Možnosť okamžitej identifikácie a analýzy rozličných udalostí a problémov, ako je napríklad technický výpadok, alebo dôvod, prečo zákazníci nereagujú na novú ponuku.