NOVÝ ŽIVOT HR ODDELENIA

Soitron je na slovenskom trhu už viac ako 25 rokov, za ten čas rovnako ako každá iná spoločnosť prechádzal rôznymi vývojovými fázami. Zvyšovanie obratov, rozširovanie podnikateľskej činnosti, otváranie pobočiek v iných lokalitách k tomu všetkému samozrejme aj prírastok zamestnancov. Viac ľudí zákonite do firmy pribúda, ale občas aj odchádza, alebo mení pracovisko, či funkciu a spolu s tým narastá aj administratívne bremeno, ktoré s prijímaním, presunmi a odchodmi zamestnancov súvisí. Preto aj v Soitrone bolo potrebné zjednodušiť administratívne procesy.
Pripadová štúdia bola publikovaná 29.01.2013

Požiadavky klienta

  • Zefektívniť a sprehľadniť HR aktivity a procesy
  • Zamedziť nejasnostiam, nezrovnalostiam a prestojom v HR agende
  • Eliminovať administratívnu záťaž pracovníkov z HR aj z iných oddelení
  • Umožniť vytváranie reportov a prehľadov

Naše riešenie

  • Vytvorenie intranetového systému postaveného na webových formulároch, ktorý je založený na technológii SharePoint od Microsoftu
  • Prispôsobenie HR procesov a aktivít (napríklad nábor, adaptáciu nových ľudí, zmeny v zmluvách a pracovných pozíciách, odchody z firmy) tak, aby sa v kombinácií s použitou technológiou čo najviac zautomatizovali a zefektívnili

Výsledok

Vďaka automatizácii procesov sa dosiahla 20 percentná úspora pracovného času na HR oddelení.

HR oddelenie dokáže spracúvať administratívu súvisiacu s tokom ľudí bez toho, aby muselo prijať nových zamestnancov

Znížila sa chybovosť, keďže dáta už nie je potrebné manuálne prepisovať do rozličných systémov

Možnosť kedykoľvek zistiť aktuálny stav vybavovania agendy (napríklad nástup, preradenie, či odchod zamestnanca, požiadavka na zvýšenie platu a iné). Ako aj možnosť vytvárať rôzne reporty či štatistické prehľady.

TOMÁŠ TURKOVIČ

HR riaditeľ, Soitron, a.s. (*projekt bol realizovaný v roku 2012)

Systém, ktorý sme zaviedli, nie je žiadny mohutný informačný systém, ktorý treba celé mesiace nastavovať a dolaďovať.