NOVÉ TECHNOLÓGIE ZVÝŠILI PREDAJ SLOVENSKEJ SPORITEĽNE

Základ technologickej platformy Sporotelu (kontaktného centra Slovenskej sporiteľne) tvoria produkty Avaya Interaction Center určené pre veľké kontaktné centrá. V roku 2010 už nebolo možné ďalej spĺňať očakávania modernej banky na zlepšovanie služieb a neustále sa zvyšujúce nároky na bezpečnosť s verziou Avaya Interaction Center 7.0, ktorú Sporotel používal. Prechod na nové riešenie sa stal nevyhnutnosťou.
Pripadová štúdia bola publikovaná 23.04.2012

Požiadavky klienta

  • Jednoduchšia správa reportovania hlasového aj emailového komunikačného kanálu
  • Zvýšenie spoľahlivosti a dostupnosti riešenia

Naše riešenie

  • Avaya Proactive Contact
  • Výmena IBM Websphere za Apache Tomcat
  • Nové verzie komponentov Avaya Interaction Center (AIC) a Avaya Operational Analyst (OA)

Výsledok

Spoľahlivejšie fungovanie aplikovaných technológií, jednoduchšia správa, vyššia miera zabezpečenia a nové možnosti zdokonaľovania služieb pre klientov

Inteligentný systém iniciovania, riadenia a vyhodnocovania odchádzajúcich hovorov

GABRIEL SEPEŠI

Vedúci kontaktného centra Sporotel Slovenskej sporiteľne (*projekt bol realizovaný v roku 2012)

S Avaya Proactive Contact získal Sporotel nástroj na efektívne, proaktívne oslovovanie klientov s ponukou nových produktov a služieb aj na zisťovanie ich názorov prostredníctvom marketingových prieskumov.