MÚDRE VOZÍKY V PRIEMYSLE POTREBUJÚ SPOĽAHLIVÚ KOMUNIKAČNÚ SIEŤ

Čo všetko je dôležité pre to, aby priemyselný podnik fungoval efektívne a bez zbytočných prestojov? Mnohí manažéri by za nevyhnutné predpoklady určite označili spoľahlivé stroje, včasnú dodávku surovín a energií, aj zabezpečenie pracovnej sily. Málokto by možno vyzdvihol komunikačný systém slúžiaci na prepravu paliet s tovarom z automatickej baliacej linky do skladu. Príklad spoločnosti Mondi SCP, ktorá v Ružomberku vyrába papier a celulózu, však ukazuje, aký význam v súčasnosti komunikačné technológie zohrávajú nielen v živote ľudí, ale aj vo výrobných podnikoch.
Pripadová štúdia bola publikovaná 25.02.2019

požiadavky

 • Výmena existujúceho staršieho komunikačného systému pre automatický sklad hotovej výroby inovatívnejšou technológiou.
 • Eliminácia prestojov vo výrobnom procese.
 • Zvýšenie dostupnosti a stability systému pre transport paliet.
 • Dodržanie najvyšších kvalitatívnych a bezpečnostných kritérií.
 • Zefektívnenie a zjednodušenie problematickej údržby vozíkov.

Riešenie

 • Návrh nového komunikačného systému postaveného na WiFi riešení.
 • Zmena komunikačného protokolu z ProfiBus na ProfiNet.
 • Bezpečnostný a šifrovací protokol.
 • PRP (Parallel Redundancy Protocol) vo wireless prostredí.
 • Wireless Access Pointy integrovateľné do existujúceho wireless prostredia.
 • Sieťové komponenty Cisco pre priemyselné prostredie.

výsledky a prínosy

Bezvýpadkový prechod celou wireless sieťou.

Zabezpečená a šifrovaná wireless komunikácia.

Účinná systémová diagnostika.