SLUŽBA AKTÍVNEHO MONITORINGU VÝRAZNE ZEFEKTÍVNILA PREVÁDZKU SPOLOČNOSTI OMS

Spoločnosť OMS sa rozhodla využiť všetky výhody aktívneho monitoringu, vďaka ktorému dokážu vyriešiť otázky týkajúce sa stavu IT infraštruktúry ako celku, vyťaženosti jednotlivých komponentov ako aj používaných aplikácií. Správne nastavenými procesmi sa ušetril čas a obmedzili sa výpadky výroby. Nové monitoringové riešenie so sebou prinieslo taktiež ušetrenie finančných prostriedkov.
Pripadová štúdia bola publikovaná 15.10.2016

Požiadavky klienta

 • Vytvoriť koncept modernej monitorovacej služby za účelom minimalizovať negatívne dopady neočakávaných udalostí na prevádzku
 • Upozorniť na špecifické udalosti a strážiť predvolené parametre
 • Predchádzať a eliminovať výpadky podnikovej infraštruktúry
 • Zabezpečiť plynulú kontinuitu prevádzky
 • Odbremeniť IT oddelenie od prácnej údržby

Naše riešenie

 • Kompletná migrácia na novú službu monitoringu
 • Prenesenie kompetencií na dodávateľa služby
 • Vývoj doplnkovej funkcionality na základe požiadavky
 • Využitie certifikovaných pracovníkov na strane dodávateľa
  služby
 • Zníženie hardvérových nárokov na monitoringovú
  infraštruktúru

Výsledok

Moderná monitoringová služba, ktorá dokáže pružne reagovať na neustále zmeny v IT infraštruktúre.

Zautomatizovanie jednotlivých úkonov bez potreby zásahu administratívnych pracovníkov, ktorí sa tak môžu venovať iným pracovným činnostiam.

Eliminácia výpadkov hardvérových zariadení, ktoré by mohli potenciálne ohroziť alebo úplne pozastaviť výrobný proces spoločnosti.

Automatické priradenie vzniknutého incidentu správnemu tímu, ktorý zabezpečí jeho spracovanie a riešenie.

IVAN KOLLÁR

Senior Monitoring Consultant (Soitron, s.r.o.)

Služba monitoringu je schopná aktívne sledovať vybrané časti infraštruktúry (ako napríklad switche, routre, servery a pod.) s prihliadnutím na predvolené nastavenia a sledované parametre.