Manažéri Bratislavskej teplárenskej získali reálny pohľad na citlivé dáta vo firme

Na základe zákona o kybernetickej bezpečnosti z roku 2018 musia podniky, ktoré poskytujú tzv. základnú alebo digitálnu službu, zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť svojich dát. Medzi tieto firmy patrí aj BAT. Dát, ktoré klient potrebuje ochrániť, je veľa – od osobných údajov vlastných zamestnancov, cez informácie o zákazníkoch, až po finančné údaje a pod. Na prevenciu voči úniku dát si vybrali balík Safetica DLP. Úlohou Soitronu, držiteľa certifikátu „Gold Partner” od developera Safetica Technologies, bolo zabezpečiť hladké technologické nasadenie.
Pripadová štúdia bola publikovaná 23.03.2020

požiadavky

  • Nasadiť v spoločnosti riešenie Safetica DLP na prevenciu úniku dát (DLP = Data Loss Prevention).
  • Zabezpečiť súlad vnútrofiremných procesov a technológií s požiadavkami novej legislatívy (GDPR a zákona o kybernetickej bezpečnosti).
  • Využiť príležitosť a aktualizovať existujúce postupy pri narábaní s citlivými údajmi tak, aby boli v súlade nie len so zákonom, ale aj s očakávaniami vedenia spoločnosti.

Riešenie

  • Zmapovanie spôsobov a foriem spracovania dát pomocou modulu Safetica Auditor – odkiaľ dáta prichádzajú, ako vznikajú, ako sa s nimi narába a kam putujú ďalej.
  • Klasifikácia dát podľa obsahu, pôvodu a ďalších metadát.
  • Vytvorenie pravidiel (politík) pre rôzne skupiny citlivých údajov.
  • Vyškolenie IT tímu klienta.

výsledky a prínosy

Získanie prehľadu a kontroly nad dátami vo firme.

Nové analýzy a štatistiky o dátových tokoch vo firme.

Znemožnenie neoprávneného nakladania s citlivými údajmi.

Systém notifikácií, ktorý upozorňuje používateľa, aby venoval zvýšenú pozornosť dátam, s ktorými práve prichádza do kontaktu.