Kofola si na robotickú prácu “najala” robota v cloude

S robotickými kolegami už v Kofole skúsenosti mali. Využíva ich napríklad finančné oddelenie. Ich zavádzanie však v minulosti sprevádzali problémy – preto si dali IT špecialisti pri zadaní pre Soitron mimoriadne záležať a presne špecifikovali, čo od robota očakávajú. Tentokrát ich trápila administratíva spojená s odchodom zamestnancov. Každý zamestnanec potrebuje k svojej práci inú sadu nástrojov. Pre IT špecialistov Kofoly išlo o rutinné úkony, čo ešte zvyšovalo pravdepodobnosť, že pri nich dôjde k chybám. Pri spätnej analýze sa ukázalo, že dohromady tieto činnosti ročne “stáli” IT oddelenie 1 mesiac práce. Dosť na to, aby zvážili možnosť investovať do ich automatizácie.
Pripadová štúdia bola publikovaná 27.09.2019

požiadavky

 • Zvýšiť kapacitu ľudí IT oddelenia tak, aby zvládali všetky požiadavky bez toho, aby rozšírili tím o ďalších kolegov.
 • Identifikovať a odbremeniť ľudí od opakujúcich sa úkonov, ktoré si nevyžadujú špecifické znalosti.
 • Vytvoriť IT tímu viac priestoru a času na prácu, ktorá je kreatívna a rozvíja ľudí aj firmu.
 • Optimalizovať fungovanie IT oddelenia.

Riešenie

 • Identifikácia procesov vhodných pre automatizáciu.
 • Audit informačných systémov, ktoré sú súčasťou procesu ukončenia pracovného pomeru so zamestnancom.
 • Analýza procesov, podľa ktorých sa postupuje pri ukončení pracovného pomeru
  so zamestnancom.
 • Návrh automatizovaného softvérového riešenia (RPA) v cloudovom systéme.
 • Testovanie riešenia v simulovanom prostredí, nasadenie a optimalizácia.
 • Detailný monitoring a reporting, ktorý klientovi poskytuje 24/7 prehľad, ako robot pracuje z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska.

výsledky a prínosy

Softvérový robot ušetrí IT oddeleniu v Kofole 1 mesiac rutinnej práce ročne.

Minimalizácia chybovosti pri úkonoch spojených s odchodom zamestnanca.

Zvýšenie spokojnosti zamestnancov, ktorým robot pomáha s rutinnou prácou, ktorú už nemusia vykonávať.

Zníženie finančných nákladov.