JOHNS MANVILLE SLOVAKIA ZAVIEDOL PRVÚ REÁLNU IP TELEFÓNIU NA VIRTUÁLNEJ PLATFORME

Johns Manville Slovakia je najväčší európsky závod celosvetovej skupiny Johns Manville. Zaoberá sa výrobou a spracovaním skleného vlákna a vo svojom závode v Trnave zamestnáva takmer 900 zamestnancov. Vzhľadom na veľkosť a povahu prevádzky potrebuje naozaj spoľahlivo vyriešenú komunikáciu nielen smerom do externého prostredia, ale i vo vnútri podniku. Pôvodná klasická telefónna ústredňa, vzhľadom na blížiaci sa koniec svojej životnosti, už vysoké nároky na spoľahlivosť nespĺňala.Riziko výpadkov hlasovej a faxovej komunikácie bolo pre klienta neakceptovateľné, a preto sa v JM Slovakia rozhodli pre modernizáciu komunikačného systému.
Pripadová štúdia bola publikovaná 03.09.2012

Požiadavky klienta

  • Migrácia klasickej telefónnej ústredne na novú modernú platformu
  • Zabezpečiť spoľahlivosť komunikácie prostredníctvom redundancie riešenia
  • Návrh nového riešenia odkazovej služby VoiceMail a automatického smerovania hovorov

Naše riešenie

  • Postupná migrácia starého telefónneho systému na najnovšiu Cisco IP telefóniu verzie 8.5 bez obmedzenia výrobnej prevádzky
  • Virtualizácia riešenia na platforme VMWare vSphere
  • Nasadenie produktov rodiny Cisco Unified Communications na inteligentné smerovanie hovorov a službu odkazovej schránky
  • Upgrade stávajúceho faxového riešenia 2Ring NetFAX na novú verziu

Výsledok

Stabilita a spoľahlivosť komunikačného prostredia a vysoká miera ochrany proti výpadkom komunikácie vďaka redundancii celého riešenia

Najnovšia verzia Cisco Unified Communications Manager 8.5, podporujúca širšiu škálu koncových komunikačných zariadení, nové produktové rady telefónov, mobilitu, video, protokol SIP a ďalšie.

Inovatívne riešenie IP telefónie na virtuálnej platforme umožňujúce koexistenciu až štyroch Cisco Unified virtuálnych serverov na jednom fyzickom hardvéri a tým hardvérovú pripravenosť na implementáciu ďalších aplikácií z rodiny UC

PETER BENKO

Senior Product Manager, Soitron (* projekt bol realizovaný v roku 2012)

JM Slovakia modernizuje svoje dátové centrum a stavilo pri tom na virtualizáciu, do čoho zapadá nami ponúknuté riešenie. Na tomto projekte bola z môjho pohľadu najzaujímavejšia práve implementácia do virtuálneho prostredia zákazníka. Dôležité je, že do budúcnosti je možné na vybudovanej infraštruktúre implementovať ďalšie aplikácie z rodiny UC, ktoré prinesú vyššiu efektivitu komunikácie, tímovej spolupráce a mobilitu používateľov.