IoT investícia sa spoločnosti Motor-Car vráti do 20 mesiacov

Tento projekt z oblasti IoT je ukážkou toho, ako funguje vzťah medzi zákazníkom a dodávateľom, ak sú obaja odvážni a neboja sa ísť do nových riešení a navzájom si dôverujú.
Pripadová štúdia bola publikovaná 08.08.2018

Tento projekt bol ocenený Microsoft Awards 2018.

požiadavky

 • Získať prehľad o aktuálnej spotrebe elektrickej energie v reálnom čase.
 • Vyhnúť sa pokutám distribútora elektriny za prekračovanie rezervovanej kapacity.
 • Znížiť celkovú spotrebu elektriny identifikovaním miest, kde dochádza
  k plytvaniu.

Riešenie

 • Návrh technického riešenia na princípe IoT.
 • Montáž snímačov, ktoré zbierajú informácie o aktuálnej spotrebe z jednotlivých rozvodných skríň.
 • Nasadenie databázy, analytického a reportovacieho softvéru.
 • Vybudovanie kompletnej hardvérovej infraštruktúry (servery, kabeláž,
  komunikačné zariadenia).

výsledky

Možnosť aktívne riadiť celkovú spotrebu elektriny a vyhnúť sa prekračovaniu rezervovanej kapacity a pokutám.

Vytvorenie predpokladov pre úsporu fixných nákladov vďaka možnosti znížiť maximálnu rezervovanú kapacitu od distribútora elektriny.

Úspora variabilných mesačných nákladov na elektrickú energiu.