INOVATÍVNE APLIKÁCIE V NEMOCNICI NOVEJ GENERÁCIE STOJA NA KOMUNIKAČNEJ SIETI OD SOITRONU

Michalovská nemocnica novej generácie je iná ako ostatné zdravotnícke zariadenia na Slovensku. Organizačne, dispozične, aj z pohľadu technologického vybavenia. Zdravotnícke zariadenie prešpikované technológiami, aké na Slovensku nemajú obdobu, sa nezaobíde bez mimoriadne stabilnej a bezpečnej počítačovej siete s vysokou dostupnosťou.
Sieť nemocníc Svet zdravia si pre zabezpečenie komunikačnej infraštruktúry vybrala spoločnosť Soitron, ktorá splnila nielen prísne kvalitatívne kritériá a ponúkla konkurencieschopnú cenu, ale garantovala aj mimoriadne rýchle zrealizovanie projektu.
Pripadová štúdia bola publikovaná 07.05.2019

Prípadová štúdia

požiadavky

  • Vybudovať kompletnú sieťovú infraštruktúru vrátane WiFi siete pre novopostavenú nemocnicu Svet zdravia v Michalovciach.
  • Zabezpečiť konektivitu rozličných zariadení, prístrojov a softvérových systémov a poskytnúť možnosť bezdrôtového pripojenia pre návštevníkov nemocnice.
  • Vytvoriť predpoklady pre zavedenie inovatívnych aplikácií a pre bezproblémovú prevádzku nemocnice, ktorá pri procesoch vo veľkej miere využíva moderné technológie a digitalizáciu.

Riešenie

  • Návrh, dodávka a inštalácia sieťovej infraštruktúry postavenej na platforme Cisco a vybudovanie WiFi siete v priestoroch nemocnice.
  • Zabezpečenie ochrany siete proti útokom či úniku citlivých údajov.
  • Inštalácia nástrojov pre manažment a bezpečnosť siete do privátneho cloudu zákazníka.

výsledky a prínosy

Stabilná, spoľahlivá a bezpečná sieťová infraštruktúra, ktorá je nevyhnutná pre bezproblémové fungovanie interných procesov aj pre konektivitu pacientov.

Vytvorenie technologických predpokladov pre zvyšovanie bezpečnosti pacientov, napríklad v súvislosti s podávaním liekov.

Možnosť efektívne analyzovať a identifikovať prípadné problémy s konektivitou jednotlivých zariadení a systémov vďaka detailnému náhľadu do komunikačných tokov, čo zjednodušuje pridávanie noviniek do technologickej výbavy nemocnice.