IMPLEMENTÁCIA UNIKÁTNEHO TELEMEDICÍNSKEHO RIEŠENIA NA RUMUNSKEJ KLINIKE

Lekári z oddelenia jednotky intenzívnej starostlivosti o novorodencov sa museli opakovane vysporiadať s viacerými krízovými situáciami. Vznikla tak potreba implementácie komunikačného riešenia s garantovanou kvalitou prenosu, ktoré by umožňovalo rýchlu konzultáciu so špecialistami, ktorí v danom čase nie sú v nemocnici prítomní. Zároveň, vďaka tomuto riešeniu majú lekári zabezpečený neustály video dohľad nad pacientom.
Pripadová štúdia bola publikovaná 20.02.2016

Požiadavky klienta

  • Vyvinúť telemedicínske riešenie, ktoré by zahŕňalo moderný audio-video komunikačný systém
  • Zabezpečiť nevyhnutnú podporu personálu nemocnice v snahe zvýšiť kvalitu jeho výkonu

Naše riešenie

  • Unikátne telemedicínske riešenie postavené na hlasovej a dátovej infraštruktúre
  • Mobilné vybavenie poskytnuté spoločnosťou Vodafone a vybudované na riešení Cisco telepresence
  • Technológia a vybavenie zabezpečujúce video dohľad nad pacientom

Výsledok

Zvýšená efektivita a výkonnosť personálu nemocnice

Dodávka modernej komunikačnej technológie

Zjednodušenie rutinných procesov

Prevencia incidentov

DRAGOȘ PÂRVULESCU

Enterprise Account Manager, Datanet Systems

Tento projekt berieme ako špeciálnu príležitosť, pri ktorej sme využili skúsenosti Datanetu ako IT systémového integrátora a nášho kreatívneho ducha v snahe naplniť špeciálne požiadavky. Implementácia projektu v špecifickom prostredí Kliniky bola výzvou, ktorú sme úspešne prekonali.