IMPLEMENTÁCIA MONITORINGOVEJ SLUŽBY PRE SPOLOČNOSŤ JOHNS MANVILLE

Monitorovací systém, ktorý stráži infraštruktúru, operačné systémy či stav aplikácií, je podľa mnohých veľmi nákladný z hľadiska počiatočnej investície a potreby zamestnávať tím trénovaných odborníkov. Jednoduchým alternatívnym riešením je zabezpečenie „monitoringu ako služby“, ktoré okrem iných využíva aj Johns Manville.
Pripadová štúdia bola publikovaná 25.07.2016

Predošlý stav

 • Licencovaný HP SIM monitoring nástroj
 • Limitované možnosti ohľadom hardvérových dodávateľov
 • Náročné prispôsobenie riešenia
 • Lokálny IT tím dedikovaný na riešenie problémov adhoc
 • Systém bez ITSM procesov
 • Nedostupnosť služieb Service Desku

Súčasný stav

 • Moderná monitoringová služba, ktorá dokáže pružne reagovať na neustále zmeny v IT infraštruktúre
 • Zautomatizovanie jednotlivých úkonov bez potreby ľudskej interakcie
 • Eliminácia výpadkov hardvéru, ktoré by znamenali ohrozenie výroby
 • Zvýšenie stability IT infraštruktúry
 • Automatické priradenie vzniknutého incidentu správnemu tímu, ktorý zabezpečí jeho spracovanie a riešenie

Riešenie

Štandardizované riešenie prispôsobené potrebám zákazníka.

Predefinovanie parametrov v zmluvnej SLA.

Prenesenie kompetencií na dodávateľa služby.

Využitie certifikovaných pracovníkov na strane dodávateľa služby.

IVAN KOLLÁR

Senior Monitoring Consultant (Soitron, s.r.o.)

Vďaka monitoringovému riešeniu je možné vytvoriť ucelený obraz o fungovaní internej podnikovej infraštruktúry, o efektivite vynaloženého úsilia a o vyťaženosti jednotlivých komponentov. Výrazným benefitom je aj úspora finančných prostriedkov.