AKO ROSSMANN VYUŽÍVA NAPLNO POTENCIÁL WIFI?

Aby mohla sieť drogérií Rossmann v Českej republike lepšie oslovovať svojich zákazníkov, rozhodla sa spustiť nový vernostný program Rossmann Club. Tento vernostný klub ponúka prostredníctvom novej mobilnej aplikácie množstvo zliav a výhod. Pre bezchybné fungovanie mobilnej aplikácie nainštalovala spoločnosť Soitron na všetkých 136 predajniach novú modernú Wi-Fi sieť v extrémne krátkom čase. V priebehu niekoľko týždňov od spustenia sa do vernostného programu Rossmann Club prihlásilo viac ako 125 tisíc nových zákazníkov.
Pripadová štúdia bola publikovaná 21.08.2019

Prípadová štúdia

požiadavky

  • Výmena pôvodnej nedostatočnej IT infraštruktúry vo všetkých predajniach Rossmann.
  • Prepojenie všetkých predajní pomocou centrálne riadenej siete Wi-Fi.
  • Spustenie vernostného programu v mobilnej aplikácii.
  • Prepojenie novej Wi-Fi siete s portálom Maxifi a využitie analytických dát o pripojení.
  • Možnosť využitia novej siete pre IoT zariadenia a ich nadväznosť na interné procesy Rossmann.
  • Nasadenie celého riešenia vo veľmi krátkom čase.

Riešenie

  • Nasadenie celkovo 300 access pointov s centrálnym riedením, 2-3 kusy na predajňu (rada Cisco 1800, 2800) s technológiou CleanAir.
  • Vybavenie všetkých predajní novými manažovateľnými prepínačmi (rada Cisco 2960) a 24 portami s PoE (Power over Ethernet).

výsledky a prínosy

Bezpečná, spoľahlivá a rýchla sieť. Jednoduchšia a centralizovaná správa IT infraštruktúry.

Možnosť získavania dát pre marketingové účely. Pridaná hodnota pre zákazníkov v podobe bezplatného pripojenia k Wi-Fi.

Zabezpečené prepojenie s interným systémom spracovania dát spoločnosti Rossmann.