AKO INTERNET VECÍ POMÁHA FARMÁROM FARMÁRČIŤ?

Trend internetu vecí (IoT) neustále rastie a nevyhýba sa ani oblasti poľnohospodárstva. Ukážkovým príkladom je Agrodružstvo Miroslav na Morave. Soitron na farme vybudoval privátnu IoT sieť, ktorá je založená na chytrých senzoroch. Vďaka nim môžu farmári prehľadne monitorovať náklady spotreby vody a elektriny v jednotlivých stajniach.
Pripadová štúdia bola publikovaná 01.02.2021

Prípadová štúdia

Požiadavky

  • Odhalenie príčin vysokých nákladov na chladenie mlieka
  • Zistenie koľko reálne stojí výroba a kde by mohlo družstvo ušetriť
  • Úspora prevádzkových nákladov, ktoré sa premietajú do ceny 1l mlieka alebo 1 kg mäsa

Riešenie

  • IoT riešenie na efektívne riadenie produkcie
  • Senzory na optimalizovanie spotreby elektrickej energie
  • Nasadenie senzorov – bez potreby budovania novej kabeláže
  • Zber, monitoring a vyhodnocovanie dát

Výsledky a prínosy

Zoptimalizovanie spotreby pri produkcii mlieka a mäsa.

Zníženie nákladov na chladenie mlieka – úprava spotreby elektriny, vody, plynu, teploty, vetrania a svietenia v kravínoch.

Eliminácia rizika prekročenia maximálneho odberu elektriny.