Novinky
22. mája 2011

Podporili sme ďalšie projekty

Tradičná iniciatíva našej spoločnosti s názvom „Podpor projekt“, ktorej cieľom je finančne podporiť dobročinné projekty nominované vlastnými zamestnancami, má svojich ďalších víťazov. Tento polrok komisia zložená z vybraných zamestnancov z 12 prihlásených projektov vyhodnotila ako víťazné:

 

1. Letný tábor hemofilikov s rodičmi v Turčianskych Tepliciach

IMG_0617Projekt je venovaný deťom s chorobou hemofílie. Letný tábor v Turčianskych Tepliciach má svoju tradíciu už od roku 1992 a okrem aktivít bežných pre detské letné tábory sa výrazne zameriava aj na rehabilitačné cvičenia.

 

 

 

2. Nákup zásahových oblekov pre požiarnu jednotku v Turanoch

221444_10150284046307942_233926907941_9571056_593579_oProjekt zameraný na hasičský zbor v Turanoch, ktorý prechádza z dobrovoľníckej bázy na poloprofesionálnu a vďaka našej pomoci dostane zásahové obleky.

 

 

 

 

3. Podpora Martinskej fakultnej nemocnice

052Projekt podporujúci presídlenie a modernizovanie vybavenia špecializovaného pracoviska Martinskej fakultnej nemocnice zameraného na rehabilitáciu detí vo veku od 0 do 7 rokov so špecifickými poruchami motoriky.
Víťazným projektom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie zmysluplné projekty.