Novinky
13. novembra 2015

Opäť sme preverili kvalitu našich služieb

Získať akýkoľvek certifikát demonštrujúci kvalitu vašich služieb, procesov, manažérskych rozhodnutí či riadenia informačnej bezpečnosti nie je ľahké. O to ťažšie je to ak si uvedomíte, že štandard si treba minimálne zachovať a certifikáty každoročne obhájiť, pričom „latku“ by ste mali neustále zvyšovať.

Soitron získal certifikát manažérstva kvality ISO 9001 už v roku 2003 a v tomto roku ho po 12. krát obhájil. Tento fakt neberieme ako povinnú jazdu, ale ako záväzok dodávať čo najkvalitnejšie služby. Keďže sme na seba nároční, neuspokojilo nás získanie jediného certifikátu. V roku 2009 sme prvýkrát prešli auditom na Riadenie služieb v prostredí IT, ISO 20000 a o dva roky neskôr sme splnili aj medzinárodný štandard Systému manažérstva informačnej bezpečnosti ISO 27001. Rovnako ako ISO 9001 aj spomínané ďalšie dve normy každoročne úspešne obhajujeme a nebolo tomu inak ani teraz.

 

Čo sa skrýva pod ISO 20000 a ISO 27001?

 

ISO 20000 je prvým medzinárodným štandardom pre riadenie IT služieb, určeným organizáciám, ktoré poskytujú IT služby svojim koncovým zákazníkom. Firmy, ktoré zavedú do procesov tento štandard preukazujú zákazníkom schopnosť, že im dokážu poskytovať svoje služby efektívnym a kvalifikovaným spôsobom za prísneho dodržiavania zadefinovaných procesov.

ISO 27001 je norma, ktorá špecifikuje požiadavky na riadenie informačnej bezpečnosti v organizácii. Jej zavedením firma preukazuje, že so získanými informáciami a údajmi narába obozretne, spravuje ich v súlade so zadefinovanými bezpečnostnými pravidlami a dokáže zvládnuť riziká spojené s hrozbami v danom procese.

Zmenou audítorskej spoločnosti, ktorou bola tento rok firma LL-C Certification, sa nám podarilo získať nový pohľad na naše procesy, ktoré sa tak môžu naďalej zlepšovať.

 

client_logo_ISO_9001 client_logo_ISO_20000 client_logo_ISO_27001