Novinky
19. augusta 2016

Novinky zo sveta CCNA Routing & Switching

Prednedávnom prišlo Cisco na trh s novou verziou certifikácie CCNA Routing & Switching. Obsah je rozšírený napríklad o prehľad Quality of Services (QoS) prvkov a ich aplikovateľnosti či o dopady virtualizácie a claudových služieb na podnikovú sieť. Okrem toho je certifikácia doplená aj o pohľad programovateľnosti siete s dostupnými nástrojmi, ktoré podporujú softvérovo definovanú sieťovú architektúru.

 

Writing notes ideaNavyše, nová verzia certifikácie obsahuje aj sekciu o interakciách a sieťových funkciách firewallu, bezdrôtových ovládačov a prístupových bodov, a to so zreteľom na IPv6 a základy sieťovej bezpečnosti.

 


Zmeny v Interconnecting Cisco Networking Devices 1 (ICND1)

Témy zahrnuté v certifikácii ICND1 v3.0 sa zameriavajú na vyššiu úroveň vedomostí z oblasti vplyvu a interakcií komponentov infraštruktúry v podnikovom prostredí, špecificky na RIPv2 pre IPv4 ako primárny objekt pre pochopenie fungovania smerovacích protokolov.

Ďalej sa orientujú na zvýšenie povedomia o architektúre „collapsed core“ v porovnaní s tradičnou trojvrstvovou architektúrou, konfiguráciu a overovanie „IPv6 Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)“. Pridaný je aj adresný typ AnyCast pre IPv6, požiadavka na riešenie problémov s konektivitou súvisiacich DHCP a DNS, Syslog logovanie pre monitorovanie zariadení.

Po ukončení školenia budete mať znalosti o LLPD (Link Layer Discovery Protocol) ako alternatívneho protokolu k CDP ako aj zručnosti a vedomosti o riadiacich zariadeniach súvisiacich so zálohovaním a obnovovaním konfiguračných zariadení, IOS licencií a konfigurácii časových zón.

Z obsahu školenia tvorcovia odobrali CEF (Cisco Express Forwarding) a Dual Stack.

Oblasť OSFP bola presunutá do nadväzujúcej certifikácie ICND2, vzhľadom na to, že RIP predstavuje aj úvod do CCENT pre IP smerovacie protokoly.

 

Zmeny v Interconnecting Cisco Networking Devices 2 (ICND2)

Frame- Relay“ a „Serial WAN“ technológie už viac nie sú predmetom certifikácie. Zároveň aj VRRPGLBP boli odobrané z „First Hop Redundancy Protocols“ (FHRP), z tejto oblasti autori ponechali už len HSRP, keďže to je doposiaľ stále najviac zaužívané.

Medzi kľúčovými témami nájdeme vedomosti o „dual-homed“ vs. „single-homed Intelligent WAN“ typológiách, základné znalosti externého BGP (EBGP) používaného na pripojenie podnikových pobočiek. Rozšírené VPN témy zahrňujúce „DMVPN site-to-site VPN“ a „client VPN“ technológie štandardne používané v podnikových sieťach. Účastník školenia sa naučí ako sú využívané zdroje Cloudu v architektúre podnikových sietí. Táto téma sa venuje:

 

  • Cloudovým službám a ich vplyvu na vyťaženosť tokov a ciest,
  • štandardnej virtualizácii služieb a ich koexistencii s pôvodnou infraštruktúrou,
  • základom virtuálnej sieťovej infraštruktúry NFV (Network Function Virtualization).

Povedomie o „programmable network (SDN) architektúre“ autori rozšírili aj o rozlíšenie „control plane“ od „data plane“ a o vysvetlenie ako funguje kontrolér a ako komunikuje severným smerom so sieťovými aplikáciami a južným smerom s Routing & Switching infraštruktúrou, využívajúc pri tom API.

Posledné novinky sa týkajú využitia „Path Trace“ aplikácie pre „Acls“. „Path Trace“ je nová sieťová aplikácia umožnená vďaka „Application Policy Infrastructure Controller – Enterprise Module“ (APIC-EM). Tento nástroj automatizuje riešenie problémov a výsledný komplex ACL nasadení. A nakoniec Qos koncept sa vzťahuje na označovanie, formovanie a taktické mechanizmy používané na manažovanie zahltenia rôznych typov premávky. Autori objasňujú potrebu QoS a jeho využitia prioritne pre hlasové, video a dátové prenosy.

 

Ako tieto zmeny ovplyvnia školenia?

Vzhľadom na to, že sa mení náplň školení a obsah skúšok, Cisco prináša aj laby pre ICND1, ICND2 CCNAX využívajúce virtuálne IOS prostredie. Ku každému CCNA Routing & Switching školeniu má účastník k dispozícii aj dodatočný čas, počas ktorého môže „labovať“ aj po ukončení samotného kurzu. Pri CCNAX je to až 120 hodín.

soitron školenia

Pôvodná skúška 100-101 ICND1 je nahradená skúškou 100-105 ICND1. Celkový počet domén sa znížil zo 7 na 5. Všetky zmeny nadväzujú na vyššie levely CCNP Routing & Switching, CCIE Routing & Switching a ďalšie. Certifikačnú skúšku 200-101 ICND2 nahradí 200-105 ICND2, pričom obsah domén ostal zachovaný.

Nová certifikácia CCNA Routing & Switching vstúpila do platnosti 17. mája 2016. Avšak pôvodné skúšky platia takmer do konca leta – skúšky ICND1 v2.0 a CCNA exspirujú 20. augusta 2016 a ICND2 v2.0 24. septembra 2016. Ak ste doposiaľ stihli absolvovať pôvodnú skúšku ICND1 v2.0, môžete následne absolvovať už novú ICND2 v2.0 (200-105).

 

Autor: Martin Vozár