Novinky
28. marca 2013

Návšteva zahraničných stredoškolákov v Soitrone

Tesne pred začiatkom veľkonočných sviatkov nás v Soitrone poctili návštevou študenti zahraničnej strednej školy Quality Schools International (QSI) v rámci ich akcie Career Day organizovanej v spolupráci s AmCham. Myšlienkou stretnutia bolo predstaviť stredoškolákom Soitron, zoznámiť ich s históriou, vývojom, aj súčasným pôsobením nielen z hľadiska štruktúry, ale aj z hľadiska našej profesionálnej činnosti a služieb.

Tejto úlohy sa zhostil náš riaditeľ HR oddelenia Tomáš Turkovič, ktorý v krátkej prezentácii zhrnul to najdôležitejšie za posledných 20 rokov. Okrem predstavenia spoločnosti Tomáš študentom opísal svoju pracovnú náplň na oddelení HR, ktorú vysvetlil na príkladoch z praxe.

Technickú stránku činnosti Soitronu predstavil študentom systémový inžinier Marek Vrábel. Keďže zmyslom akcie bolo študentov uviesť aspoň trochu do obrazu o pracovných pozíciách, pridal Marek aj pár pikošiek o jeho vlastnej kariére.

Praktickou ukážkou Soitron riešení bol video call medzi našou TelePresence miestnosťou a košickou pobočkou, kde v tom čase sedel Commercial team leader Martin Kručinský. Od neho sa študenti dozvedeli najmä o možnostiach využitia moderných videotechnológií v praxi.

Celú prezentáciu zakončil opäť Tomáš Turkovič pár radami do života – najmä, aby boli študenti QSI veľmi aktívni a flexibilní, nie ťažkopádne zahľadení na konkrétny cieľ.