Novinky
8. decembra 2014

Koučovanie nie je žiadna psychoanalýza

Koučovanie (z angl. coaching) je metóda rozvoja profesných či osobnostných zručností koučovaného, za cieľom dosiahnutia stanovených pracovných či súkromných cieľov. Mnohé moderné spoločnosti, ktoré kladú dôraz na kariérny rozvoj svojich zamestnancov si čoraz viac túto metódu osvojujú aj pri riadení svojich ľudí. Výhodou takejto „koučingovej“ firemnej kultúry je napríklad lepšia schopnosť spoločnosti reagovať na zmeny trhu či flexibilnejšie reakcie na obchodné príležitosti.

Panelovej diskusie sa zúčastnil aj náš kolega, Peter Horňák, ktorý má s koučovaním sám osobnú skúsenosť. „Pre koučovanie je absolútne kľúčové porozumenie, či správna chémia medzi koučom a „koučovaným“. Zároveň však kouč musí mať určitý nadhľad a byť schopný klásť nezaujaté otázky bez toho, aby navádzal k odpovediam či riešeniu.“

10669276_833503753368931_7328518970266726125_o

Koučingový prístup k riadeniu ľudí sa niekedy stretáva s predsudkami. „Ja sám som ho kedysi pokladal za akúsi modernú verziu psychoanalýzy. Neveril som, že by pre mňa mohol mať praktický prínos.“, priznáva Peter Horňák. Po osobnej skúsenosti, ktorá ho presvedčila o opaku sa rozhodol využiť túto metódu aj pri riadení svojich manažérov ešte na pozícii technického riaditeľa a ako povedal účastníkom konferencie Trendu, dnes je preňho rozhovor s koučom niečo ako debata s najlepším kamarátom.

10619987_833503760035597_6025901682653659425_o

Avatar