SOITRON s.r.o.

Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
Česká republika

tel.: +420 266 199 918
fax: +420 257 312 711
e-mail: info@soitron.cz

IČO: 27270599
DIČ: CZ27270599