Novinky
11. júna 2012

Klub riadenia o úspešnom podnikaní za hranicami SR s Petrom Horňákom

Bratislava, 11. jún 2012

Klub riadenia je pravidelný cyklus neformálnych stretnutí a diskusií na tému „Ako urobiť z malej jednočlennej firmy veľkú a úspešnú“, ktorý organizuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska spolu s biznis koučom Rudolfom Lukačkom. Je to platforma na poskytovanie informácií a skúseností o riadení firmy – moderných prístupoch, výmenu skúseností a názorov na riešenie problémov pri riadení, získanie inšpirácie pre riešenie problému v riadení firmy a je určený pre mladých podnikateľov.

O svojich skúsenostiach z oblasti riadenia firiem s mladými podnikateľmi diskutuje vždy Rudolf Lukačka s pozvaným hosťom. Na ostatný Klub riadenia s témou „Úspešné podnikania aj za hranicami Slovenska“, prijal pozvanie Peter Horňák, riaditeľ pre fúzie a akvizície firmy Soitron.V prvej časti prezentoval Rudolf Lukačka a v druhej, spojenej s blokmi otázok, oboznámil účastníkov so svojimi skúsenosťami s podnikaním mimo Slovenska Peter Horňák.

Diskusia bola najmä o možnostiach expanzie slovenských firiem na zahraničné trhy, postavení slovenských spoločností vo svete a chybách, ktorým sa treba vyvarovať. Mladých ľudí, ktorí sú nováčikmi v biznise, zaujímali otázky vnímania slovenských firiem najmä na západných trhoch, angažovanie slovenských alebo lokálnych manažérov pri riadení zahraničných pobočiek, či to, aké sú najčastejšie chyby pri prieniku na zahraničné trhy. Ako hovorí Peter Horňák: „Aktivity typu Klub riadenia sú mi veľmi sympatické a teším sa, že takáto platforma pre výmenu skúseností a podporu mladých podnikateľov existuje. Po živej diskusii s množstvom otázok som si istý, že je to správna forma komunikácie a že korektné podnikanie na Slovensku má budúcnosť.“

Viac informácií o Klube riadenia nájdete tu:

http://zmps.sk/nase-aktivity/klub-riadenia.html