Information Security Officer

Pre nášho zákazníka hľadáme skúseného auditora v oblasti bezpečnosti. Informácie o pozícii:
 • Zodpovednosť za komplexné riadenie informačnej bezpečnosti spoločnosti, tvorba stratégie
 • Nastavovať a riadiť proces evidencie bezpečnostných incidentov, spolupracovať pri ich analýze
 • Riadiť externých dodávateľov pri príprave a realizácii penetračných testov a bezpečnostných auditov
 • Spravovať a aktualizovať dokumentácie týkajúce sa informačnej bezpečnosti
 • Dohliadať nad správou IDM, DLP a ostatných systémov riadenia a monitoringu informačnej bezpečnosti
 • časť na rozvojových projektoch, posudzovanie rozvojových zámerov z pohľadu informačnej bezpečnosti
 • Komunikovať s oddeleniami informačnej bezpečnosti ostatných entít v rámci informačnej bezpečnosti
 • Zodpovednosť za obsah a realizáciu pravidelných tréningov povedomia o informačnej bezpečnosti
Požiadavky:
 • Znalosti nástrojov a metodík na riadenie a monitoring informačnej bezpečnosti
 • Administrácia Windows Server, VMWare
 • Znalosti sieťových technológií (VLAN, DNS, DHCP, TCP/IP, VPN, FW...)
 • Znalosti techník narušenia informačnej bezpečnosti, aktívne sledovanie trendov
 • Prax v oblasti informačnej bezpečnosti
 • Prehľad v administrátorských činnostiach pri správe a prevádzke ICT, praktické skúsenosti vítané
 • Znalosti a prehľad v štandardoch riadenia informačnej bezpečnosti
 • Znalosti legislatívy týkajúcej sa informačnej bezpečnosti
 • Skúsenosti so zavádzaním ISO 27000 vítané
 • Skúsenosti s administráciou siete výhodou
 • Nutný všeobecný prehľad v ICT (systémy, databázy, siete, mobilné zariadenia)
 • Odborná angličtina podmienkou (komunikácia so zahraničnými partnermi)
 • Nutné praktické skúsenosti s webovými technológiami – web services, XML, HTTP, HTML, CSS...
 • Certifikácie CISA, CISM, CISSP vítané, ale nie sú podmienkou
 • Prax: min. 5 rokov, skúsenosti v jednej z nasledovných oblastí: IT, IT security, IT audit
Informácie o spoločnosti: Soitron pôsobí v oblasti IT už od roku 1991. Na Slovensku sme lídrom nielen v oblasti systémovej integrácie, ale aj v oblasti poskytovania IT outsourcingových služieb. Zastúpenie máme už v 6 krajinách. Máme otvorenú firemnú komunikáciu a vážime si našich zamestnancov od prvého momentu. Podporujeme ich nielen vo vzdelávaní a v kariérnom raste, ale snažíme sa prispievať aj k ich spokojnému osobnému a rodinnému životu. Viac o nás sa dozviete na www.soitron.sk