Incident Manager – zástup za MD

Do nášho Governance Teamu hľadáme človeka na pozíciu Incident Managera, s nástupom 1.12.2019. Táto pozícia je obsadzovaná ako zástup počas MD.

Informácie o pozícii:
 • Zabezpečuje prevádzkovú efektívnosť a účinnosť procesu IcM
 • Pravidelné vyhodnocovanie procesu IcM
 • Proaktívne sledovanie spracovávaných incidentov v súlade s procesom IcM
 • Pravidelný monitoring incidentov a ich vývoja v jednotlivých skupinách
 • Pravidelné vyhodnocovanie kvality dokumentácie tiketov
 • Procesný tréning technických tímov DXC
 • Zabezpečenie informovanosti technických tímov pre procesne relevatné informácie
 • Eskalačný kontakt pre incidenty, kedy hrozí riziko prekročenia doby riešenia, riešenie nie je dostupné, prípadne niektorá zo supportných strán nespolupracuje
 • Zodpovedá za efektívnu spoluprácu medzi IcM a ostatnými procesnými manažérmi, ako aj technickými tímami
 • Zabezpečuje aktuálnosť procesnej dokumentácie
 • Zadáva podnety pre problém manažment v prípade opakujúcich sa incidentov
 • Sledovanie kvality tiketov
 • Definuje a implementuje zlepšenia procesu
 • Reporting Organizácia pravidelných IcM meetingov
Požiadavky:
 • 1-2 roky skúsenosti v rámci IT a IcM (service desk/1st line/2nd line/3rd line/ aleb podobné)
 • Skúsenosť s toolom HP Service Manager výhodou
 • Anglický jazyk komunikatívne
 • Znalosť ITSM
 • ITIL certifikácia výhodou
 • Odolnosť voči stresu
 • Analytické a strategické myslenie
 • Orientácia na výsledok
Informácie o spoločnosti: Soitron pôsobí v oblasti IT už od roku 1991. Na Slovensku sme lídrom nielen v oblasti systémovej integrácie, ale aj v oblasti poskytovania IT outsourcingových služieb. Zastúpenie máme už v 6 krajinách. Máme otvorenú firemnú komunikáciu a vážime si našich zamestnancov od prvého momentu. Podporujeme ich nielen vo vzdelávaní a v kariérnom raste, ale snažíme sa prispievať aj k ich spokojnému osobnému a rodinnému životu. Viac o nás sa dozviete na www.soitron.sk