Novinky
24. júna 2019

IoT riešenia v produkcii potravín

Trend IoT, Internetu vecí alebo, ak chcete, chytrých riešení, neustále rastie a nevyhýba sa ani oblasti poľnohospodárstva. Využívajú sa chytré stroje v kombinácii s GPS, precízne a presné poľnohospodárstvo. V Soitrone sme túto problematiku uchopili “po svojom“ a našli sme niekoľko oblasti, v ktorých vieme poľnohospodárom pomôcť. Práve pomocou technológií môžu optimalizovať vstupné náklady či znížiť stratovosť poľnohospodárskej výroby.

 

Efektívne hospodárenie s energiami

Pre poľnohospodárov je veľkým nákladom práve elektrina, ktorá nie je alokovaná na jednotlivé časti prevádzok. Tým pádom ju nie je možné presne rozpočítať. Vďaka možnostiam, ktoré poskytuje IoT hub a platforma Azure sme našli nástroj, vďaka ktorému vieme zbierať dáta a tvoriť nad nimi rôzne prehľady. Vieme doplniť aj umelú inteligenciu AI a predikciu. Môžeme tak dopredu upozorniť na skutočnosti, které ešte nie sú zjavné.

 

Naše riešenia vychádzajú z čo najpresnejšieho merania spotreby elektriny vo výrobe vďaka IoT senzorom. Umožňujú náklad deliť na jednotlivé prevádzky – napríklad na výkrm prasiat, chov býkov na mäso a ďalšie. V kombinácii s meraním spotreby vody dokážeme získať konkrétny náklad na danú prevádzku. Vďaka tomu sme schopní spresniť celkové náklad na výrobu, napr. 1 kilogramu mäsa alebo 1 litra mlieka.

 

Ak využijeme aj dáta z predpovede počasia, budeme schopní pomocou AI spotrebu vo výrobe dokonca predikovať. Výsledky zobrazujeme v prehľadných dashboardoch. Na ich prípravu využívame nástroje Power BI. Vďaka tomu sme schopní veľmi rýchlo prispôsobiť riešenia podľa potrieb zákazníkov. 

 

Čo tieto riešenia prinesú poľnohospodárom?

zvýšenie samostatnosti v produkcii domácich potravín

zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárov na európskom trhu

zvýšenie efektivity, napr. optimalizáciou zmlúv s dodávateľmi

ochranu pred nekalými praktikami balenia dovozových produktov do domácich obalov