Novinky
19. mája 2015

Hľadáte zamestnanie? Zvýšte svoje šance s REPAS-om a rekvalifikujte sa v Soitrone

Ak ste evidovaným uchádzačom o zamestnanie, neváhajte sa zapojiť do projektu RE-PAS, vďaka ktorému môžete absolvovať rekvalifikačný kurz zdarma.

 

Absolvujte IT školenie v Soitrone a zvýšte tak svoje šance na trhu práce. Stačí si vybrať z bohatej ponuky školení.

 

Ako postupovať?

 

Vyberte si z ponuky rekvalifikačných IT kurzov v Soitrone a kontaktujte nás. Po prihlásení sa na kurz je na ÚPSVaR potrebné podať požiadavku o rekvalifikáciu, ktorá pozostáva z troch častí:

 

  • Časť A – Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu – túto časť vyplníte Vy. Tu je potrebné doložiť aj vyplnené Čestné vyhlásenie.
  • Časť B – Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie – ktoré Vám vyplníme my v Soitrone.
  • Časť C – Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru – túto časť vypĺňa potenciálny zamestnávateľ v prípade, ak Vám poskytol prísľub na prijatie do pracovného pomeru.
    * Nie všetky Úrady práce túto časť vyžadujú. Odporúčame Vám preto informovať sa vopred.

 

Požiadavku o rekvalifikáciu je potrebné zaniesť na príslušný Úrad práce najneskôr 14 kalendárnych dní pred začiatkom požadovanej rekvalifikácie. Príslušný Úrad práce Vašu požiadavku prehodnotí a v prípade jej schválenia s Vami uzatvorí Dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a vystaví RE-PAS.

 

Žiadosť bola schválená. A čo teraz?

 

Úrad práce Vám po schválení Vašej žiadosti vystavil RE-Pas – tento si vezmite so sebou v prvý deň vybraného kurzu a odštartujte svoju rekvalifikáciu. Príjemné vzdelávanie!

 

Kurz sa skončil.

 

Po ukončení kurzu (podmienkou ÚPSVaR je jeho úspešné absolvovanie) je potrebné na Úrad práce zaniesť štyri dokumenty:

 

  • Doklad o ukončení rekvalifikácie
  • Faktúru od poskytovateľa rekvalifikácie – vystaví Soitron
  • Žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu
  • Splnomocnenie k úhrade príspevku na rekvalifikáciu poskytovateľovi rekvalifikácie (Soitronu)

 

Na základe týchto dokumentov za Vás Úrad práce uhradí 100% nákladov na rekvalifikáciu.

 

Trvanie projektu: RE-PAS rekvalifikáciu je možné využiť len do konca Septembra, tzn. Rekvalifikáciu je potrebné ukončiť do 30.9.2015 (vrátane).

 

Pre získanie bližších informácií o RE-PASe kontaktujte ÚPSVaR.

Avatar