Novinky
30. júla 2010

Dunajský vedomostný klaster – Soitron jeden zo zakladajúcich členov

Dňa 30 júla 2010 sa v reprezentačných priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnil slávnostný akt podpísania dokumentov, ktorými sa založilo združenie Dunajský vedomostný klaster. Založenie združenia nadväzuje na podpísanie Memoranda o porozumení a spolupráci pri budovaní Dunajského vedomostného klastra zo 14. apríla 2010.

Dunajský vedomostný klaster je dobrovoľné záujmové, na štáte i politických stranách nezávislé a partnerstvu otvorené združenie právnických osôb s cieľom dosiahnutia väčšieho blahobytu, bezpečnosti a mieru pre občanov v Podunajskom regióne. Úlohou združenia je vytvorenie platformy na úspešné a transparentné čerpanie EÚ zdrojov a zároveň vytvorenie základu na vybudovanie znalostnej ekonomiky v dunajskom priestore.
Pri formovaní združenia sa dôsledne uplatňoval partnerský princíp. Zakladajúcimi členmi sú zástupcovia troch rôznych sektorov:

 

  • akademicko-duchovného sektora: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave,
  • verejného sektora: Mesto Nové Zámky, Mesto Komárno,
  • privátneho, neverejného a podnikateľského, sektora: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., IBM Slovensko, spol. s r.o., SOITRON, a.s., Business Improvement s.r.o., KPMG Slovensko spol. s r.o., D/L/M, spol. s r.o.

Združenie je otvorené pre nových členov z inštitúcií zo všetkých troch sektorov, ktoré majú sídlo na území Dunajského regiónu alebo pôsobia na území Dunajského regiónu. Už dnes majú záujem o vstup a spoluprácu nielen inštitúcie zo Slovenska, ale aj inštitúcie z Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Maďarska, Poľska, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Macedónska.