Novinky
18. apríla 2016

Digitálna transformácia slovenských firiem sa už začala

18.04.2016

SOITRON bol partnerom DSM Roadshow 2016, ktorú v priebehu apríla zorganizovala IT Asociácia Slovenska v spolupráci s DigitalEurope. Podujatie sa konalo v šiestich slovenských mestách (Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Košice, Poprad a Žilina) a nosnou témou bola Stratégia jednotného digitálneho trhu Európskej únie (Digital Single Market – DSM) a digitálna transformácia slovenských firiem. Táto je známa aj pod pojmom Industry 4.0 alebo Inteligentný priemysel.

Roadshow bola určená najmä pre riaditeľov a majiteľov spoločností patriacich do segmentu malých a stredných podnikov. Tí sa v prvom bloku odborných prednášok oboznámili s problematikou digitálnej transformácie a legislatívnymi zmenami, na ktoré je potrebné pripraviť sa, ako aj s možnosťami čerpania financií z eurofondov.
Vybrané firmy prezentovali v druhom bloku už na konkrétnych príkladoch svoje riešenia a inovácie, ktoré môžu podnikatelia využiť pre rozvoj svojho podnikania a to nie len na Slovensku, ale vďaka DSM aj za jeho hranicami.

Problematike ochrany firemnej siete sa venovali traja odborníci zo SOITRONu (Peter Marček, Roland Rais a Róbert Tóth), ktorí na konkrétnom príklade popísali riešenie viacúrovňovej ochrany pomocou Next generation firewall (NGF). Na záver si účastníci vypočuli cenné odporúčania – best practices dátovej bezpečnosti.

Digitálna revolúcia sa už začala a je dobré byť pripravený na zmeny, ktoré so sebou prináša. Aby tieto zmeny neohrozovali Vaše podnikanie, využite ich vo svoj prospech. SOITRON Vám s tým rád pomôže.

 

Viac o konferencii:

http://dsmroadshow.sk/
http://www.itas.sk/6-konferenci-6-miest-320-host-69-z-nich-vid-invest